Globali edukacinė humanitarinė programa Project Humanity atkeliavo į Akmenės kraštą, Akmenės gimnaziją.

Apie humanitarines vertybes, humanitarinius judėjimus, savanorystę ir pagalbą pažeidžiamiems kalbanti programa apima kelias dešimtis dalyvių iš įvairių žemynų: Europos, Azijos, Afrikos, Pietų Amerikos. Į programą įtrauktas ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus atstovas – savanorystės plėtros vadovas Stasys Vaitonis, kuris ir vedė kelių dienų mokymus baigiamųjų klasių moksleiviams. Iš viso jų buvo aštuoniolika – motyvuotų, kūrybingų, smalsių ir norinčių keisti pasaulį jaunuolių. Šio projekto tikslas – humanitarinius principus ir vertybes skleisti per švietimo sistemą (mokyklas, universitetus), diegti į mokymo programas siekiant, kad jaunoji karta būtų ugdoma humaniškumo idėjomis, padedančiomis užkirsti kelią pasauliniams konfliktams, etninei, rasinei, klasinei ir religinei diskriminacijai.
Akmenės kraštas jau pademonstravo atvirumą migrantams, priima juos ir sėkmingai integruoja. Tad ši programa į Akmenės gimnaziją atkeliavo neatsitiktinai. Diskusijos, įvairios užduotys, darbas grupėse, virtualūs ir gyvi susitikimai su įdomiais žmonėmis.

Stasys Vaitonis, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus savanorystės plėtros vadovas

Pokalbis

Vilija Tamašauskaitė – Žalienė išvertė trečiąją ,,Morijos sodo lapų“ knygą ,,Nušvitimas“. Rugsėjo 12 dieną įvyko keli susitikimai su skaitytojais Akmenėje ir Naujosios Akmenės viešojoje bibliotekoje. Įtaigi vertėjos iškalba, skaidrėse demonstruojamos M.K. Čiurlionio, K. Šimonio, N. Rericho paveikslų reprodukcijos ir muzika – dalyvavo įstabaus balso dainininkė Agnė Dragūnaitė. Tibeto varpų gaudesys ir daug kam negirdėtas balsas tarsi iliustravo pagrindinę knygos mintį, kad kurdamas grožį (ne tik vizualine prasme) žmogus tobulėja. Ta ilga kelionė prasideda nuo pirmąkart sau užduoto klausimo, kas esu, kodėl gimiau būtent Lietuvoje. ,,Kodėl“  kabliukas krenta į sąmonę, persmelkia sielą ir, jei pasiseka, veriasi akys, atsiliepia širdis ir jau nėra laiko pajuokai, juk šlama lapai, žydi gėlės, o didžiausią pasaulio kalną pajauti ant savo  gimtinės piliakalnio ar matai savo priaugtų šventovių smailėse. Toli keliavęs arti sugrįžęs esi savo vietoje.
Iš knygos krenta sakinys: ,,Paskirkite mokyklose apdovanojimą už pateiktų klausimų kiekybę (jei galėčiau, sakyčiau  ,,kokybę“). Anksčiau atsidėkodavo už atsakymus, dabar – už klausimus.“
Abiejose erdvėse knygos pristatymas prasidėjo būtent nuo pokalbio, tegu jis tęsiasi kaip ir tą dieną Akmenėje susitikusių menininkių – Vilijos iš Vilkaviškio, Agnės iš Šventosios.

Mokytoja Rita Ringienė

Sulaukėme svečių iš Vokietijos

Šiame žaibo greitumu besikeičiančiame kosmopolitiškame pasaulyje suvoki, kad nebeužtenka pažinti savo gimtojo krašto, norisi išeiti iš taip pamėgtos komforto zonos ir suprasti, kad tave supa žymiai platesnis pasaulis, tada ir iškeliauji iš namų. Kad kelias vestų, kad jaustumeisi geriau, labai svarbu mokėti užsienio kalbų, pažinti kitų šalių kultūrą.
Besibaigiančios vasaros atostogos Akmenės gimnazijos mokinių grupei kėlė didesnį jaudulį: laukėme savo draugų iš Vokietijos. Rugpjūčio 31 – rugsėjo 6 dienomis vyko tarptautinė mokinių mainų programa tarp Vokietijos Stadtlohn miesto Geschwister Scholl  ir Akmenės gimnazijos. Mokiniai ir mokytojai susitiko jau antrą kartą. Šį kartą jau mes norėjome parodyti, ko turime gražaus ir įdomaus.
Svečiai gyveno šeimose, tad iš arčiau pažino lietuvių gyvenimo būdą ir virtuvę. Džiugu, kad šiame projekte aktyviai dalyvavo mokinių tėveliai, kartu vykę į Šaltojo karo muziejų Plateliuose, Gintaro muziejų Palangoje, padėjo suorganizuoti ir atsisveikinimo vakarėlį.
Visi džiaugėmės saulėtu rudeniu Kamanų rezervate, lankėmės cemento gamykloje, bendravome su vicemeru A. Niciumi, jis ir ledais pavaišino.  Visiems labai patiko Kuršių Nerija, delfinų pasirodymas ir Jūrų muziejus. Palydėjimo dieną aplankėme dar Trakų pilį, pasigrožėjome Vilniaus senamiesčiu.
Kad mūsų bičiuliai patyrė gerų įspūdžių, nuoširdžiai dėkojame Akmenės gimnazijos direktorei Astai Lipkinienei, Akmenės vidurinės mokyklos labdaros ir paramos fondui, mokytojai Daliai Kaziūnienei, verslininkams Arniui Bijanskiui ir Rimantui Kraujučiui bei vicemerui Apolinarui Niciui.
Vokietijoje užsimezgusi draugystė žada dar ne vieną susitikimą, tad projektas turės tęsinį.

Projekto koordinatorės ir mokytojos
Kristina Jomantienė
Vitalija Sketrienė

 

Ant savo mokyklos laiptų po 50 metų

Kai jie baigė mokyklą, sukako 50 metų nuo Lietuvos nepriklausomybės akto pasirašymo, tik tada garsiai niekas tos datos neminėjo, kai sukako tiek pat metų nuo abitūros atestatų įteikimo, visus metus minimas Lietuvoje nepriklausomybės atkūrimo šimtmetis. Ir sustoja jų klasė nusifotografuoti ant savo mokyklos laiptų kaip tada, kai baigė mokyklą 1968 metų vasarą. Būryje pirmoji aukso medalininkė Regina Nagulevičiūtė, atvykusi iš Utenos, kaip tik juos užtinka klegančius televizijos laidos „Ventos vingiais“  žurnalistai, kalbina, klausinėja, o šio laiko mokytojai džiaugiasi mokyklos gyvybingą esmę patvirtinančia sutaptimi.
Kai tiek patirties ir brandos, reikia ilgo vakaro kalbėtis, jų auklėtoja ir matematikos, šokių  mokytoja  Zita Perminaitė siunčia linkėjimų iš Mažeikių, sakosi albumus sklaidysianti ir mintimis būsianti su jais, kita auklėtoja ir geografijos mokytoja Bronė Šiurkienė laukė bažnyčioje, apsikabino, pasimeldė ir už penkis jau mirusius klasės draugus. Muziejaus tvarkytoja į metraštį įrašo, kad rugpjūčio 29 dieną auksinę sukaktį šventė 1968 laidos abiturientai: Rita Alejūnaitė, Nijolė Dzinzelietaitė, Virginija Janušauskaitė, Rimantas Kažukauskas, Leonas Mickus, Gytis Plepys, Genovaitė Ruginytė, Janina Breitmozerytė, Vida Grigaliūnaitė, Regina Nagulevičiūtė, Aldimeras Norkus, Robertas Novogreckas, Nijolė Statkutė, Vytautas Švažas, Romaldas Vasilkis, Aurelija Tendziagolskaitė ir Vladas Daknys, padovanojęs muziejui paties vadovaujamos Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos  ir Girionių bendruomenės liaudiškos muzikos kapelos  ,,Laumena“ plokštelę. Ir vadovauja, ir groja klarnetu, lumzdeliu. Ačiū už dovaną.
Nespėjau paklausti Reginos Nagulevičiūtės, ko palinkėtų jau šio rudens abiturientams, bet spėju, kad atkaklaus mokymosi, saldžių jo vaisių…

Muziejaus tvarkytoja ir nuotraukų autorė   Rita Ringienė

Kai sugrįžta vaikai į namus

Akmenės gimnazijoje vėl susitiko dar viena abiturientų laida. Jauni, išsilavinę ir savo gyvenimo pamatus įtvirtinę gimtinėje, Klaipėdoje, Marijampolėje, Vilniuje, Joniškyje, Mažeikiuose. Iš prieš 15 metų vidurinę mokyklą baigusių 67 abiturientų rugpjūčio 25 dieną susitiko aštuoniolika, dar keli buvo pakeliui. Ir visi jau įsitvirtinę Lietuvoje, kas iš karto, kas vėliau po laimės paieškų kitose šalyse. Iš jų laidos Vilniaus universiteto humanitarinių mokslų daktaras Evaldas Švageris ir mokslinę disertaciją bebaigiąs rašyti gydytojas Aušvydas Patašius, Naujosios Akmenės sporto centro direktorius Mantas Mačius, dizainerė Laura Daunytė, buhalterė Indraja Daunytė, policininkai Arūnas Balčiūnas ir Marius Gedaminskas, psichologė Sigita Šimaitė, sveikatinimo praktika užsiimanti Gintarė Švažaitė, tarptautinėje kompanijoje dirbanti Justina Tamošaitytė, IT specialistas Vidas Žalimas, auditorė Inga Bliudsukytė, laboratorinės medicinos specialistė Živilė Vaicekauskaitė, vaikų krizių centro darbuotoja Kristina Butkutė, teisininkas Mantas Gerdauskis, statybos inžinierius Raimondas Pocius, saugos tarnautojas Nerijus Pundzius ir į savo mokyklą sugrįžę mokytojauti Ana Stankutė ir Kęstutis Norvaišas. Beveik trečdalis iš ano pavasario būrio. Jie laukia, tariasi, skaito tekstus, juk prisimename, kad buvo skaitovų, skautų, paskui rašo pasirinktu rašikliu gandrų išskridimo dieną, apeina mokyklą, radę įrėminto himno žodžius uždainuoja: ,,Jei išskrisim, tai vėlei sugrįšime, / Kaip sugrįžta vaikai į namus.“ Maloniai stebiuosi, kaip nepamiršo melodijos, o jie linksmai atsako, kad lankė muzikos mokyklą, dainavo chore. Juos tada mokė Izolda Gulbinienė. Matyt, gerai mokė, jei dainuoji taip gražiai ir darniai be repeticijos. Muziejuje dar  klausinės apie buvusias auklėtojas Bronę Butienę, Zitą Momkauskienę, Salomėją Trimailovą, Česlovą Liaugminą, minės pirmąsias mokytojas Rūtą Šimkienę, Ramintą Krasauskienę ir Dalią Kaziūnienę. Jei skaitote šią žinutę, tebus gerų dienų nuo jūsų mokinių ir dar su Aušvydo prierašu: ,,Ačiū visiems mokytojams, kurie mus „lipdė“. Žemai lenkiu galvą.“

Už kolegas atsakau, kad ir mes Jumis džiaugiamės, nes savo gyvenimu stiprinate mokyklos energiją, sugrįždami įkraunate iš naujo kaip kokią bateriją.

O klasės draugui Kęstučiui teks prižiūrėti tą popietę pasodintą beržą. Teks saugoti, nes į klausimą, kada neliko mokyklos jazmino, teatsakiau, kad šią vasarą. Bet dar neapkarpytas, neišrautas tebežydi nuotraukose, prisiminimų laikmenose.

Mokytoja Rita Ringienė

Sveikiname 2017 – 2018 m. m. pirmūnus, geriausiai lankiusius ir padariusius didžiausią asmeninę pažangą mokinius!

2017 – 2018 m. m.  24 pradinio ugdymo mokiniai mokslo metus baigė aukštesniuoju lygmeniu:

1a klasė – Saulė Rimkutė, Emilija Sidabraitė, Karolis Jančius
1b klasė – Gustė Majauskaitė, Urtė Novogreckaitė, Pijus Jonuitis
2a klasė – Augustinas Būdvytis, Kamilė Sabaliauskaitė
2b klasė – Andrėja Ivanovaitė, Dovas Pocius, Vaidis Rimkus
3a klasė – Samanta Rasiukevičiūtė, Luknė Šiurkutė
3b klasė – Nedas Petkevičius, Emilija Sidabraitė, Airidas Lupeika
4a klasė – Jogailė Putriūtė
4b klasė – Deimantė Bagavičiūtė, Saulė Bijanskytė, Kotryna Kateivaitė, Atėnė Petrikauskaitė, Saulė Statkutė, Ema Šliažaitė, Justas Tenys

5 – 12 klasėse šiuos mokslo metus baigė PUIKIAI 5b klasės mokinė Mašanauskaitė Julija!

LABAI GERAIS rezultatais šiuos mokslo metus baigė 26 mokiniai. Tai:

5b klasė – Jurkevičiūtė Skaistė, Bronušaitė Irūnė, Poškutė Rusnė, Batavičiūtė Skaistė, Kontenis Gustas, Venckutė Ieva, Kulvinskaitė Akvilė
7a klasė – Kugrytė Julija, Rusys Žilvinas, Gabalytė Austėja Ieva, Švažas Jonas, Šimkutė Eva
8b klasė – Švažas Linas
Iag klasė – Bumblytė Kamilė, Damonskytė Rimeda, Jankauskaitė Skirmantė, Batavičiūtė Ugnė, Čiapaitė Viktorija
IIIg klasė – Sidabraitė Paulina, Vaitkevičiūtė Kotryna, Ivanovaitė Klaudija
IVg klasė – Šiatkus Lukas, Valantinavičiūtė Gabrielė, Ratkevičiūtė Kotryna, Jusytė Inga, Šiurkus Vilius

Sveikiname šiais mokslo metais PADARIUSIUS DIDŽIAUSIĄ ASMENINĘ PAŽANGĄ mokinius:

 • Solveta Sutkutė, Liepa Narštytė, Aironas Domarkas – 2a kl.
 • Andrėja Makarytė – 3a kl.
 • Viltė Bubinaitė – 4a kl.
 • Juzumas Aušvydas – 5a kl.
 • Kontenis Gustas – 5b kl.
 • Mamonaitė Akvilė, Rožnytė Karolina, Jonaitytė Gabija – 7 kl.
 • Gurnytė Emilija, Jankauskaitė Eidvilė – 8a kl.
 • Norkus Dovydas, Pundziūtė Fausta, Straupaitė Radvilė – 8b kl.
 • Abakanavičius Laurynas, Grėbliauskas Vismantas –Iag kl.
 • Pukštys Emilis, Šukytė Aistė – Iibg kl.
 • Šarauskytė Emilija, Vaišvila Evaldas – IIag kl.
 • Balnytė Radvilė, Šakyrova Kornelija –IIbg kl.
 • Eitmonas Karolis, Jocas Domantas – IIIg kl.
 • Runkauskaitė Nijana – IVg kl.

Sveikiname LABAI GERAI lankiusius mokyklą mokinius:

 • Jankauskaitė Elana -Lana, Dargytė Evelina ir Dargytė Erika – 5a kl.
 • Jurkevičiūtė Skaistė, Mašanauskaitė Julija – 5b kl.
 • Girdenis Karolis – 6 kl.
 • Jankauskaitė Eidvilė, Peštenytė Ernesta – 8a kl.
 • Švažas Linas, Jurevičiūtė Zinaida – 8b kl.
 • Grėbliauskas Vismantas – Iag kl.
 • Aleksandravičiūtė Ema, Šukytė Aistė – Ibg kl.
 • Vaišvila Evaldas – IIag kl.
 • Sidabraitė Paulina –IIIg kl.
 • Šiatkus Lukas, Laucevičius Jonas – IVg kl.

Visiems linkime sėkmės ir gerų atostogų! Iki susitikimo rugsėjo 1-ąją!

Švietimo portalo www.emokykla.lt pasikeitimai

Kviečiame mokytojus ir moksleivius registruotis Švietimo portale, gauti po penkias nemokamas Microsoft Office 365 ProPlus licencijas ir programinę įrangą sudiegti asmeniniuose įrenginiuose.

Kviečiame jungtis prie mūsų „Facebook“ grupės, kurioje jau yra susibūrusi nemaža švietimu besidominčių bendruomenė: https://www.facebook.com/emokykla/ .

Visa naudinga informacija mokytojams ir mokiniams dabar – www.emokykla.lt

1 2 3 4 5 29