Konkursai į laisvas darbo vietas

Reikalinga pradinių klasių anglų kalbos mokytoja.

Darbo krūvis – 10 kontaktinių valandų per savaitę (0,4 etato).

Darbo sutartis – terminuota. Darbo užmokestis: mažiausias – 450 eurų, didžiausias – 630 eurų.

CV siųsti el. paštu rastine@akmenesgimnazija.lt, tel.868305857.

Reikalinga administratorė – sekretorė.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

ne žemesnis kaip aukštesnysis ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų; darbo su informacinėmis technologijomis įgūdžiai; taisyklingas lietuvių kalbos vartojimas; raštvedybos standartų ir taisyklių žinojimas.

Administratorė – sekretorė turi žinoti teisės aktų rengimo taisykles, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo tvarką, žinoti tarnybinio etiketo reikalavimus, bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles.

Darbo sutartis – terminuota. Darbo krūvis 1 etatas. Darbo užmokestis: mažiausias – 924 eurai, didžiausias – 1016 eurų.

CV siųsti el. paštu rastine@akmenesgimnazija.lt, tel.868305857.