Modernizavimas

Baigėsi ES projekto vykdymas “ Bendro lavinimo mokyklų modernizavimas. Akmenės gimnazija jau gavo 6 stacionarius, 8 nešiojamus kompiuterius, po 2 kopijavimo aparatus, projektorius, baltas lentas, interaktyvias lentas, 12 darbo vietų mokytojams (stalų ir kėdžių).

Eina į pabaigą ES projektų „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimą“ ir „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“ įgyvendinimas. Mūsų gimnazija praturtėjo naujomis priemonėmis, kurios sėkmingai taikomos ugdymo procese. Modernizuoti gamtos, menų ir technologijų kabinetai. Visi gimnazijos mokytojai turi savo kabinetuose kompiuterius, projektorius, naujas lentas, internetą.