Skaudi netektis

Povilas Momkauskas
(1951-2018)

Kai ilgai gyveni mažame miestelyje netoli mokyklos, kur tiek ilgai mokytojauta, žinia apie kvietimą atsisveikinti apskrieja greitai. Juolab apie įsimintiną mokytoją, kuriam dar buvo per anksti išeiti: 2018 metų sausio 22-sios naktį užgeso Akmenės gimnazijos fizikos mokytojas Povilas Momkauskas.

Velionis gimė 1951 metais balandžio 3 dieną Žemaitijoje, Plungės rajone, Kaušėnų kaime.1958 metais pradėjo lankyti Raišaičių pradinę mokyklą, aštuonmetę baigė Žemaičių Kalvarijoje, Šiaulių politechnikume įsigijo radiotechniko technologo specialybę, iš KPI Šiaulių vakarinio fakulteto perėjo studijuoti fizikos į pedagoginį institutą ir jį sėkmingai baigė 1974 metais. Jaunas mokytojas atvyko į Akmenės rajoną mokyti fizikos: pirmus šešerius metus Daubiškių aštuonmetėje mokykloje, o nuo 1980 iki 2006 metų pavasario tik Akmenėje. Kas tik neprisimena jo išugdytų fotoniečių, radiotechnikų, fotografų, ne kartą apdovanotas ir už mokomųjų filmų kaip mokymo metodo taikymą. Dar iki inovacijų proveržio šio mokytojo fizikos kabinetas buvo pripažintas geriausiu. Tai vis išoriniai duomenys, taip vadinamieji mokytojo rodikliai, bet dar svarbesni lieka vidiniai, gyva atmintimi įrašomi dėl smalsios prigimties, jumoro, polinkio sportuoti (turėjo II atskyrį kaip krepšininkas), nors dėl ligos buvo apribotas artimųjų rankų malonei, gebėjimo mokyti lyg nemokant – kas tik nesikreipė į mokytoją ir jo mokinius sutaisyti televizoriaus ar kitų prietaisų, paskui, jau dvylika metų po mokyklos, liko uždavinynai, kryžiažodžiai, knygos, bet jau prie stalelio šalia lovos. Kai mokytojas jau negalėjo ateiti į susitikimus su buvusiais auklėtiniais, jie užeidavo pas jį patys, juk koks susitikimas be auklėtojo, be jo kaip visada taiklių pajuokavimų, todėl užteko vien su jais išeiti į sceną, ir kalėdinis vaidinimas daug metų po 1986 –ųjų liko nepamirštamas. Neformalus žmogus buvo to laiko vaikų mokytojas.

Ir tėvas, senelis, juk užaugino su savo vienintele Zita du puikius sūnus ir dukrą, sulaukė šešių anūkų. Trumpas, bet šiltai prisimenamas gyvenimas. Atvažiavo į Akmenę ir liks joje vis pasižvalgydamas iš Amžinybės aukštumų į Dabikinę, į medžių viršūnes, į tolumas. Palydime Tave, Povilai, mojame, meldžiamės.

Reiškiame užuojautą žmonai Zitai, sūnums Laimonui, Sauliui, dukrai Ingai, seseriai Alinai ir visiems artimiesiems.

                                                                                Akmenės gimnazijos bendruomenė

Nuotraukoje su 1978 metų laidos auklėtiniais, aplankiusiais jį namuose.

Sveikiname olimpiados laimėtojus ir jų mokytoją!

Sausio 12 d. rajone vyko biologijos olimpiada. Olimpiadoje dalyvavo 37 mokiniai. Jų tarpe 9 Akmenės gimnazijos mokiniai. Tariu AČIŪ Rimedai, Viktorijai, Evaldui, Dominykai, Daugardui, Paulinai, Klaudijai, Kotrynoms, Mildai.
Dėkoju Jums už stropumą, paaukotą laisvalaikį įgyjant naujų žinių, gilesnio supratimo bei gebėjimų biologijos srityje. Sveikinu olimpiados nugalėtojus, džiaugiuosi jų rezultatais.
1. Kotryna Vaitkevičiūtė, I vieta
2. Klaudija Ivanovaitė, III vieta
3. Milda Grigaliūnaitė, I vieta
4. Rimeda Damonskytė, I vieta
5. Viktorija Čiapaitė, III vieta
6. Evaldas Vaišvila, III vieta

Biologijos mokytoja Irena Zubavičienė

Iškilmingas koncertas, skirtas Sausio 13-ai atminti

Akmenės gimnazijai nuoširdų koncertą „Dainuoju Lietuvai“ dovanojo N. Akmenės muzikos mokyklos, Akmenės skyriaus Jaunių choras, kuris ruošiasi Dainų šventei (vadovė Žydrūnė Kazlauskaitė, koncertmeisterė Jelena Pakatilytė).
Koncerto pradžioje I. Šiurkienė perskaitė ištraukas iš mokinių laiškų Lietuvai. Labai dažnai vaikų lūpomis kalba tiesa. Gal reiktų suklusti, kai penktokėliai savo laiškuose nuoširdžiai ragina neišvažiuoti iš Lietuvos, nesididžiuoti dideliais atlyginimais svetur, mylėti savo šalį, ją gerbti, didžiuotis savo gimtine, saugoti laisvę, džiaugtis… kviečia nieko nebijoti, dažniau būti laimingiems… mylėti savo tėvus, o tėvams – vaikus… Vaikų nuoširdumas teikia vilties. O dar kai visa tai sustiprina muzikos garsai, noriu tikėti, kad  visi mūsų lūkesčiai „Vardan tos Lietuvos“  būtinai išsipildys. Argi gali būti kitaip, kai jaunieji choristai dainuoja:
„Tėvyne, jei tave užmiršiu,
Tenudžiūna mano dešinė.
Tegul mano liežuvis prikempa prie gomurio,
Jei tave aš užmiršiu“.
Daina telkia, daina gydo, daina įkvepia, daina vienija, daina guodžia… Ačiū Jaunių chorui ir jų mokytojoms!

Istorijos mokytoja Indrė Šiurkienė

Lietuvos rajonų jaunimo ir jaunių pirmenybės

Sausio 12-13 dienomis vyko Lietuvos rajonų jaunimo ir jaunių pirmenybės. Jose puikiai startavo Akmenės rajono sporto centro lengvaatlečiai! 3000 m bėgime čempione tapo Odeta Ostrauskytė , o 1000 m bėgime ji užėmė II-ąją vietą. Radvilė Balnytė 1500 kl/b taip pat iškovojo čempionės vardą. Šuolio į aukštį rungtyje Domantas Stonys iškovojo aukštą II-ąją vietą. Rutulio stūmime gerai pasirodė Darius Mikalauskis užėmęs IV vietą. Linkime lengvaatlečiams sėkmės finalinėse varžybose Kaune!

Treneris S. Rinkūnas

Laisvės gynėjų dienos paminėjimo rytmetys

Akmenės gimnazija, minėdama Sausio 13-ąją, dalyvavo pilietiškumo akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“. Tyliai languose suspindus atminimo žvakutėms, gimnazijos bendruomenė būriavosi lauke iškilmingam rytmečiui. 9-os Akmenės Šaulių kuopos šauliai, visiems giedant himną, iškilmingai pakėlė LR vėliavą.
Daug kartų mūsų tautai teko kovoti ir ginti savo žemę, namus, Tėvynę… Laisvės troškimas yra tokia galinga jėga, kurios jokiomis priemonėmis neįmanoma sustabdyti. 27-oji Sausio 13-oji vėl liudija, kad niekam nepavyko palaužti mūsų tautos siekio gyventi laisvoje ir nepriklausomoje Lietuvoje. Mes prisimename, kodėl esame laisvi. O kol saugosime istorinę atmintį, būsime atsparūs bandymams mus supriešinti ir išgąsdinti.
Šiandieninio pasaulio kontekste laisvė yra labai trapi. Mes ją turime branginti ir saugoti. Kiekvieno iš mūsų širdyse ji turi spurdėti kaip asmeninė pareiga ir atsakomybė. Junkimės, vienykimės ir telkimės draugėn! Pavieniai esame menki, o drauge – galingi ir stiprūs. Branginkime laisvę ir vienas kitą!

Istorijos mokytoja Indrė Šiurkienė

Nacionalinė aplinkosaugos olimpiada

Elektronikos platintojų asociacijos (EPA) organizuotoje Nacionalinėje aplinkosaugos olimpiadoje dalyvavo beveik 2000 tūkst. 7–8 klasių moksleivių iš visos Lietuvos. Tarp jų ir mūsų gimnazijos moksleiviai.
Netradicinio formato olimpiadoje, kuriai klausimynas buvo sudaromas su saikinga komikų grupės „Humoro klubo“ humoro doze, padedant Lietuvos geografijos mokytojų asociacijai, moksleiviams teko gerai pasukti galvą. 194 moksleiviai iš 1905 surinko daugiau nei 80 balų iš 100 galimų. Moksleiviai, dalyvaudami olimpiadoje, atstovavo savo mokyklą ir buvo vertinami pagal bendrą visos mokyklos vidurkį.
Išanalizavus olimpiados rezultatus, paaiškėjo, kad moksleiviams buvo sunkiausia įvertinti, kuri pasaulio valstybė 2050 metais, prognozuojama, bus trečia didžiausia pagal gyventojų skaičių. 50 proc. atsakiusiųjų buvo įsitikinę, kad tai Jungtinės Amerikos Valstijos, o teisingą atsakymą – Nigeriją – pasirinko tik apie 19 proc. dalyvavusiųjų. Tiesa, moksleiviai nesunkiai susidorojo su klausimais, kuriuose patys klausimų sudarinėtojai vaizdavo išteklių eikvojimą kasdienėse situacijose, o moksleiviai turėjo nurodyti, kodėl nurodytoje situacijoje elgiamasi netinkamai. Pavyzdžiui, vieno klausimo nuotraukoje matyti, kad Mantas Bartuševičius pyksta ant Pauliaus Ambrazevičiaus, kuris vonios kambaryje valosi dantis, neužsukęs vandens čiaupo. Tarp atsakymų buvo galima rinktis 1) Paulius neatiduoda skolos; 2) Paulius neišplovė indų; 3) Paulius kreivai pažiūrėjo į Manto merginą; 4) Paulius valosi dantis, atsukęs čiaupą. Net 97 proc. nesuklydo, pasirinkę paskutinį atsakymą.
Akmenės gimnazijos 7-8 klasių moksleiviai ir mokytoja Laima Zdanavičienė apdovanota padėkos raštu už socialiai atsakingą aktyvumą ir dalyvavimą šioje netradicinėje olimpiadoje.

Rajono užsienio kalbų mokytojos JAV ir Jungtinės Karalystės ambasadose bei Prezidentūroje

Sausio 5 d. grupė rajono užsienio kalbų mokytojų išvyko į sostinę, aplankyti Amerikos ir Jungtinės Karalystės ambasadų. Mus šiltai pasitiko JAV Ambasados kultūros atašė Althea Cawley-Murphree, kuri labai įdomiai papasakojo Padėkos dienos atsiradimo istoriją, atsakė į iškilusius klausimus. Ambasados darbuotojai pasidžiaugė, kad mes, akmeniškiai, buvome pirmieji svečiai  šiais, naujais metais.
Paskui vykome į Jungtinės Karalystės ambasadą – čia taip pat mus pasitiko  atsakinga darbuotoja. Susitikimo metu pakvietė susipažinti su britų ambasados istorija, vykdoma veikla bei komandos nariais, aptarėme anglų kalbos reikšmę šių dienų kontekste. Visi tuo metu su mumis bendravę darbuotojai apibūdino savo veiklos sritį, papasakojo,  kiek laiko jie jau dirba Lietuvoje, gražiai atsiliepė apie  Lietuvą ir lietuvius.
Paskutinis vizitas – į Prezidentūrą. Daugelis buvo pirmą kartą, tad tikrai buvo nepaprastai įdomu pasivaikščioti po kabinetus ir sales, kur vaikšto mūsų prezidentė bei svarbūs svečiai. Sužavėjo apgalvotai, neperkrautai įrengti kabinetai ir laukiamieji, pačios prezidentės kabinetas, o baltojoje salėje dar radome kalėdinę eglutę – ji buvo papuošta gan kukliai, bet labai gražiai – vaikų darbeliais iš šiaudelių ir popieriaus.
Už puikią ekskursiją dėkojame organizatoriams – mokytojai Neringai, švietimo skyriui, suaugusiųjų mokymo centrui ir vairuotojui Jonui.

 Mokytoja Dalia Kaziūnienė

1 2 3 4 20