Linksmų švenčių ir gerų atostogų!

Gruodžio 27 – sausio 2 d. žiemos (Kalėdų) atostogos. Į mokyklą grįžtame sausio 3 d.

Tegu būna šios šventės ramiu stabtelėjimu, jaukia ir šviesia akimirka, atspirties tašku ateities darbams. Linksmų Kalėdų, laimingų Naujųjų Metų ir gerų atostogų!

Būkite atsargūs, saugokite save ir draugus. 

NAKTIS MOKYKLOJE!

  • Lapkričio 23 – 24 d.!

9 – 12 kl. Mokiniai registruojasi pas klasės seniūną, kuris pinigus ir sąrašą atiduoda Rugilei Petrikaitei (10a)! Jaunesnieji dalyvauti gali tik prižiūrint auklėtojui!
Mokestis – 2€!


 

Kuprinių svėrimo akcija

Akmenės gimnazijoje spalio 8-18 dienomis buvo vykdoma kuprinių svėrimo akcija.  Kuprinės svertos 1,3,5 klasių mokiniams. Akcijos tikslas – atkreipti mokinių ir jų tėvų dėmesį į mokyklinės kuprinės svorį ir turinį bei galimą sunkios kuprinės įtaką formuojantis netaisyklingai laikysenai.
Kuprinės svertos 107 mokiniams: 41 pirmos klasės mokiniui, 32 trečios klasės mokiniams, 34 penktos klasės mokiniams. Optimalus pilnos kuprinės svoris turi sudaryti ne daugiau kaip 10 proc. mokinio kūno masės. 72 proc. mokinių kuprinė buvo optimalaus svorio, 26 proc. kuprinių svoriai sudarė 10-15 proc. kūno masės, 2 proc. turėjo labai sunkią kuprinę.
Paaiškinta, kaip taisyklingai nešioti kuprinę, kaip geriau paskirstyti kuprinės turinį ir susidėti tik tai dienai reikalingus daiktus. Akcijos metu mokiniams įteikti Akmenės visuomenės sveikatos biuro įsteigti prizai – atšvaitai, norint užtikrinti vaikų saugumą tamsiu paros metu.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Genė Meižienė

Solidarus bėgimas

Spalio 10 dieną Akmenės gimnazijoje vyks, jau tradiciniu tapęs visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ organizuojamas bėgimas, kuris Lietuvoje ir mūsų mokykloje organizuojamas jau 5-ąjį kartą. Gimnazijos bendruomenės narių surinktos aukos bus skiriamos vienai iš pagrindinių vaiko teisių – teisei į išsilavinimą – užtikrinti. Lietuvos dienos centrų vaikams ir vaikams Zambijoje bus nupirkta būtiniausių mokymosi priemonių.

Dalyviai renkasi gimnazijos stadione 12.00 val.

Dėl vaikų apsaugos nuo prekybos žmonėmis pavojų

Švietimo ir mokslo ministerija prašo visų pedagogų, mokinių tėvų atkreipti dėmesį į prekybos žmonėmis pavojus, su kuriais susidurti rizika vaikams ypač padidėja pasibaigus mokslo metams ir prasidėjus mokinių vasaros atostogoms.
Prekyba žmonėmis apima žmonių verbavimą, pervežimą, slėpimą siekiant juos išnaudoti,
dažniausiai seksualinio išnaudojimo arba priverstinio darbo tikslais. Ši grėsmė pirmiausia susijusi su tuo, kad dalis vaikų ir jaunimo vasaros atostogų metu nėra pakankamai užimti, jiems trūksta gebėjimų organizuoti prasmingą laisvalaikį, jie neturi siektinų tikslų – tokie vaikai yra lengvas prekiautojų žmonėmis grobis.
Todėl labai svarbu, kad vaikai ir jaunimas žinotų apie prekybos žmonėmis ir seksualinės
prievartos pavojus, mokėtų juos atpažinti ir jiems atsispirti. Apie tai būtina kalbėti mokykloje, šias žinias integruojant į dalykų pamokas, klasės valandėlių ar kitų užsiėmimų metu.

Skaityti visą dokumentą: DĖL VAIKŲ APSAUGOS NUO PREKYBOS ŽMONĖMIS PAVOJŲ

1 2 3 4