Ugdymo organizavimas

Mokykla dirba darbo dienomis: pirmadieniais – penktadieniais  nuo 7.00 val. iki 20.00 val.

MOKSLO METŲ TRUKMĖ

Pradinio (1–4 kl.) ugdymo programos mokiniai mokosi  175 d. – 35 savaites,

Pagrindinio (5–10 kl.)  ir  (IIIg/11 kl.) vidurinio  ugdymo programos mokiniai – 185 d. – 37 savaites,

Vidurinio  ugdymo (IVg/12 kl.) – 163 d. – 33 savaitės.

ATOSTOGOS 2020 – 2021 m. m.

Atostogos
Prasideda
Baigiasi
Rudens 2020-10-26 2020-10-30 (į mokyklą 11-03)
Žiemos (Kalėdų) 2020-12-23 2021-01-03 (į mokyklą 01-06)
Žiemos 2021-02-15 2021-02-19 (į mokyklą 02-22)
Pavasario (Velykų) 2021-04-06 2021-04-09 (į mokyklą 04.12)
Vasaros (1 – 4 kl.) 2021-06-09 2021-08-31
Vasaros (5-11 kl.) 2021-06-24 2021-08-31

PAMOKŲ LAIKAS

Pamokos pradedamos 8 valandą.
Pamokos trukmė  2–12 kl. – 45 min., 1–ose kl. – 35 min.

Akmenės gimnazija

Nr.

1 kl.

2-12 kl.

1.

8.00-8.35

8.00-8.45

2.

8.55-9.30

8.55-9.40

3.

10.05-10.40

10.05-10.50

4.

11.20-11.55

11.20-12.05

5.

12.20-12.55

12.20-13.05

6.

13.15-13.50

13.15-14.00

7.

14.05-14.50

8.

15.00-15.45

UGDYMO PROCESAS

Pradinis ir vidurinis ugdymas organizuojamas pusmečiais:

Pradinis ugdymas (1-4 kl.):

 •  I pusmetis: rugsėjo 1 d. – sausio 22 d.
 • II pusmetis: sausio 25 d. – birželio 16 d.

Vidurinis ugdymas (III g/11 kl.):

 • I pusmetis: rugsėjo 1 d. – sausio 22 d.
 • II pusmetis: sausio 25 d. – birželio 23 d.

Vidurinis ugdymas (IV g/12 kl.)

 • I pusmetis: rugsėjo 1 d. – sausio 22 d.
 • II pusmetis: sausio 25 d. – gegužės 24 d.

Pagrindinis  ugdymas:

 • I pusmetis:  rugsėjo 1 d. – sausio 22 d.
 • II pusmetis:  sausio 25 d. – birželio 23 d.

Pažintinės dienos

Kultūrinei (taip pat etninei)meninei,pažintinei,kūrybinei,sportinei,praktinei,socialinei,prevencinei veiklai 2020 -2021 m.m. skiriama

1-4 klasėms

 1. 2020 – 09 – 01 –   Mokslo ir žinių diena.
 2. 2020 – 09 – 27 – „Obuolio diena“.
 3. 2020 – 10 – 09 – Solidarumo bėgimas.
 4. 2020 – 11 – 16 – Prevencinis renginys „Mes už…“
 5. 2020 – 12 – 04 – Meninės kūrybos diena „Pasitinkant Kalėdas“
 6. 2021 – 02 – 15  –  Pilietiškumo renginys „Kartu mes galim“
 7. 2021 – 04 -20 –   Gamtamokslinio ugdymo diena „Tyrinėk, atrask, pažink“
 8. 2021 – 05 – 14 – Karjeros diena „Šok į Tėvų klumpes“.
 9. 2021 – 06 – 01 – Sporto diena.
 10. 2021 – 06 – 02 – Mokslo metų užbaigimo diena.

5 – III g. klasėms

 1. 2020 – 09 – 01 –  Mokslo ir žinių diena.
 2. 2020 – 09 – 27 – „Obuolio diena“.
 3. 2020 – 10 – 09 – Solidarumo bėgimas.
 4. 2020 – 11 – 16 – Prevencinis renginys „Mes už…“
 5. 2020 – 12 – 04 – Meninės kūrybos diena „Pasitinkant Kalėdas“
 6. 2021 – 02 – 15 – Pilietiškumo renginys „Kartu mes galim“
 7. 2021 – 04 – 20 – Gamtamokslinio ugdymo diena „Tyrinėk, atrask, pažink“
 8. 2021 – 03 –  12- Ugdymo karjerai
 9. 2021 – 05 – 15 – Sporto diena.
 10. 2021 – 06 – 16 – Mokslo metų užbaigimo diena.

KULTŪRINĖS PAŽINTINĖS VEIKLOS PO PAMOKŲ 2020-2021 M.M.

PLANAS

Renginio pavadinimas, vieta Data, laikas Val.

sk.

Atidirbimo data Dalyviai Atsakingi už renginį
1.“Obuolio diena“ 2020 – 09 – 27d.

13val.

Akmenės miesto aikštė

3 1-4kl.

2021-06-09

5-IIIg.kl.

2021 -06 -23

1-IVg.kl. 1-IVg.klasių vadovai

R.Baukaitė

Mokinių taryba

2.Solidarumo bėgimas 2020-10-09

14.00val.(1-4kl.)

15.00val

5-IIIg.kl.

3 1-4 kl.

2021-06-08

5-IIIg.kl.

2021 -06 -22

1-IVg.kl. 1-IVg.klasių vadovai

Jaunieji maltiečiai

Kūno kultūros mokytojai

3. Prevencinis renginys „Mes už…“ 2020 – 11- 16

14.00val.(1-4kl.)

15.00val.

5-IIIg.kl.

3 1-4kl.

2021 -06 – 07

5-IIIg.kl.

2021 -06-21

1-IVg.kl. E.Radionova

R.Mokusienė

1-IVg.klasių vadovai

Mokinių taryba

4. Meninės kūrybos diena „Pasitinkant Kalėdas“ 2020-12- 03

14.00val.(1-4kl.)

15.00val.

5-IIIg.kl.

4 1-4kl.

2021 -06 – 04

5-IIIg.kl.

2021 -06-18

1-IVg.kl. Menų metodinė grupė

1-IVg.klasių vadovai

5.Pilietiškumo renginys „Kartu mes galim“ 2021-02-15

14.00val.(1-4kl.)

15.00val.

5-IIIg.kl.

4 1-4kl.

2021 -06 – 03

5-IIIg.kl.

2021 -06-17

1-IVg.kl. I.Šiurkienė

A.Sinkevičienė

1-IVg.klasių vadovai

Mokinių taryba