Ugdymo organizavimas

Mokykla dirba darbo dienomis: pirmadieniais – penktadieniais  nuo 7.00 val. iki 20.00 val.

MOKSLO METŲ TRUKMĖ

Pradinio (1–4 kl.) ugdymo programos mokiniai mokosi  175 d. – 35 savaites,

Pagrindinio (5–10 kl.)  ir  (IIIg/11 kl.) vidurinio  ugdymo programos mokiniai – 185 d. – 37 savaites,

Vidurinio  ugdymo (IVg/12 kl.) – 163 d. – 33 savaitės.

ATOSTOGOS 2019 – 2020 m. m.

Atostogos
Prasideda
Baigiasi
Rudens 2019-10-28 2019-10-31 (į mokyklą 11-04)
Žiemos (Kalėdų) 2019-12-23 2020-01-03 (į mokyklą 01-06)
Žiemos 2020-02-17 2020-02-21 (į mokyklą 02-24)
Pavasario (Velykų) 2020-03-16 2020-03-27
Vasaros (1 – 4 kl.) 2020-05-29 2020-08-31
Vasaros (5-11 kl.) 2020-06-22 2020-08-31

PAMOKŲ LAIKAS

Pamokos pradedamos 8 valandą.
Pamokos trukmė  2–12 kl. – 45 min., 1–ose kl. – 35 min.

Akmenės gimnazija

Kivylių skyrius

Nr.

1 kl.

2-12 kl.

1 kl.

2-4 kl.

1.

8.00-8.35

8.00-8.45

8.30-9.05

8.30-9.15

2.

8.55-9.30

8.55-9.40

9.25-10.00

9.25-10.10

3.

10.05-10.40

10.05-10.50

10.20-10.55

10.20-11.05

4.

11.10-11.45

11.10-11.55

11.35-12.10

11.35-12.20

5.

12.10-12.45

12.10-12.55

12.30-13.05

12.30-13.15

6.

13.05-13.50

13.25-14.10

7.

14.00-14.45

8.

14.55-15.40

UGDYMO PROCESAS

Pradinis ir vidurinis ugdymas organizuojamas pusmečiais:

Pradinis ugdymas (1-4 kl.):

  •  I pusmetis: rugsėjo 2 d. – sausio 17 d.
  • II pusmetis: sausio 20 d. – gegužės 25 d.

Vidurinis ugdymas (III g/11 kl.):

  • I pusmetis: rugsėjo 2 d. – sausio 31 d.
  • II pusmetis: vasario 2 d. – birželio 22 d.

Vidurinis ugdymas (IV g/12 kl.)

  • I pusmetis: rugsėjo 2 d. – sausio 31 d.
  • II pusmetis: vasario 2 d. – gegužės 24 d.

Pagrindinis  ugdymas:

  • I pusmetis:  rugsėjo 2 d. – sausio 31 d.
  • II pusmetis:  vasario 2 d. – birželio 22 d.