Tvarkaraščiai, grafikai

TVARKARAŠTIS II pusmetis (nuo vasario 24 d.)
PRADINIŲ KLASIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS I pusmetis (nuo spalio 14 d.)
2019-2020 M. M. KIVYLIŲ SKYRIAUS PAMOKŲ TVARKARAŠTIS (I pusmetis)
KONSULTACIJŲ GRAFIKAS (nuo vasario 3 d.)
MOKYTOJŲ BUDĖJIMO PERTRAUKŲ METU GRAFIKAS (II pusmetis)
RENGINIŲ PLANAS 2019 M.
2019 M. AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ETAPO M0KINIŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ GRAFIKAS
 NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO VYKDYMO TVARKARAŠTIS 2019 M. (2018-2019 M. M.)
AKMENĖS RAJONO AKMENĖS GIMNAZIJOS MOKINIŲ VEŽIOJIMO MOKYKLINIAIS AUTOBUSAIS 2018–2019 MOKSLO METAIS MARŠRUTŲ SĄRAŠAS