Tėvų taryba

Akmenės gimnazijos Tėvų tarybos sąrašas

2018/2019 m.m.

Pradinių klasių (1-4 kl.)

1a klasės – Mindaugas Krūmas
1b klasės – Neringa Degienė, Rimantė Kateivienė
2a klasės – Jančiuvienė Jolita
2b klasės – Ernesta Viršilienė
3a klasės – Simona Jagminienė
3b klasės – Rūta Sėjūnaitė
4a klasės – Jovita Kupstienė
4b klasės – Vilda Petkevičienė

Pagrindinio ugdymo (5-8 kl.)

5a klasės – Ala Putrienė
5b klasės – Rasa Šliažienė
6a klasės – Ingrida Dumsevičienė
6b klasės – Zigmantas Stankus
7a klasės – Gitana Balnienė
8a klasės – Aušra Rusienė

Gimnazijos klasių (I-IVg kl.)

Iag klasės – Ginta Dunauskienė
Ibg klasės – Paulius Ratkevičius
IIag klasės – Lina Jankauskienė
IIbg klasės – Aida Šeputienė
IIIag klasės – Aidas Šiurkus
IVag klasės – Laura Ivanovienė