Naudingi adresai

www.lamabpo.lt

  • Aukštųjų mokyklų priėmimo komisijų adresai, telefonai, faksai, elektroninio pašto adresai ir interneto svetainės.
  • Studentų priėmimo į universitetines pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas sąlygos.
  • LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO ĮSAKYMAS. Dėl geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 • ATNAUJINTA KONKURSINIO BALO SKAIČIUOKLĖ. Ši skaičiuoklė yra pritaikyta visiems stojantiesiems, nepriklausomai nuo vidurinio išsilavinimo įgijimo metų. Suveskite mokomųjų dalykų metinius pažymius bei brandos egzaminų įvertinimus ir pasirinkite jų lygius. Po to, pasirinkite studijų sritį, studijų kryptį ir/arba aukštąją mokyklą, kurios studijų programai norite apskaičiuoti savo konkursinį balą, ir spauskite „Skaičiuoti“. Jūsų konkursinis balas netrukus bus apskaičiuotas.

www.mukis.lt

 • Mokinių ugdymo karjerai informacinė sistema.

www.smm.lt

 • Brandos egzaminai.
 • Apie stojimą į aukštąsias mokyklas.
 • Apie mokymąsi profesinio mokymo įstaigose.

www.aikos.smm.lt

 • Supažindinimas bendrojo lavinimo mokyklų mokinių su svarbiausiomis profesijomis, darbo pasauliu, mokymosi aukštosiose mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose galimybėmis.
 • Pagalba pasirenkant specialybę, kurią galima įgyti pirmą kartą ar persikvalifikuojant.
 • Informacija apie švietimo sistemą reglamentuojančius teisės aktus, profesinio informavimo paslaugas, galės užduoti klausimus ir gauti į juos atsakymus.

www.mokslas.lt

 • Lietuvos mokslas ir studijos. Rasite visų aukštųjų mokyklų, kolegijų, akademijų adresus, studijų programas, priėmimo tvarką, priėmimo dalyvių skaičių, specialistų poreikį.
 • Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarkos aprašas.
 • Maksimalios metinės valstybės finansuojamų studijų kainos.

www.kastu.lt

 • Informuoja jaunimą apie sudaromas galimybes studijuoti užsienyje (Danijos, Švedijos, Nyderlandų, Anglijos ir Škotijos aukštosiose mokyklose), suprantamomis sąlygomis organizuoja stojimo procesą į užsienio aukštąsias mokslo įstaigas bei padeda ieškoti atsakymų į visus klausimus, susijusius su studijomis ir gyvenimu užsienyje.

www.egzaminai.lt

 • Informuoja apie pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, brandos egzaminus, įskaitas, valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminus, atlieka tarptautinius tyrimus.
 • Pateikia informaciją apie egzaminų tvarkaraštį, įskaitas, egzaminų programas, užduotis, vykdymo instrukcijas, vertinimą.

www.karjerosmokykla.lt

 • Informuoja kaip rašomas Europinio standarto gyvenimo aprašymas, oficialiai patvirtintas visose ES šalyse. Pateikia žinių apie Europass (istorija ir dokumentai, galimybė susikurti savo CV).

www.euroguidance.lt

 • Profesijų aprašai.
 • ŠMPF išleistas gidas „Susipažink. Įvertink. Važiuok“.
 • Filmai apie profesijas.
 • Filmukai „Karjeros planavimo žingsniai
 • Testai

www.kurstudijuoti.lt/index.php

 • Informacija apie LR aukštųjų mokyklų studijų programų kokybę
 • Informacija apie mokymosi galimybes Lietuvoje: visa informacija apie Lietuvos aukštąsias mokyklas, kolegijas: bendrojo priėmimo taisyklės, sąlygos.

www.ldb.lt/akmene/jdc

 • Profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugos moksleiviams.

www.studijos.lt

 • Pateikiama informacija apie visas Lietuvos aukštąsias mokyklas, kolegijas. Pasirinkę mokymo įstaigą, mokymo programą ir įvedę balus, galėsite apskaičiuoti savo konkursinį balą. Šiame puslapyje taip pat rasite egzaminų užduotis.

www.stojimai.lt

 • Informacija apie stojimus.

www.kpmpc.lt

 • Kvalifikacinio ir profesinio mokymo plėtros centras.

www.svis.smm.lt

 • Švietimo valdymo informacinė sistema.
 • Oficiali informacija apie švietimo būklę (nacionaliniai rodikliai, mokyklų ir rajonų informacinės kortelės, kita statistinė informacija apie bendrojo lavinimo valstybines ir savivaldybių mokyklas.

www.europass.lt

 • Svetainė apie Europos Sąjungoje į vieną aplanką apjungtus ir patobulintus iki šiol galiojusius su asmens kvalifikacija ir kompetencijų skaidrumu susijusius dokumentus: pažymėjimus, sertifikatus.

www.es-isidarbinimas.lt

 • Svetainė įsidarbinimo Europos Sąjungos institucijose klausimais.

ec.europa.eu/ploteus/

 • Mokymosi/studijų galimybės, nacionalines švietimo sistemos, mobilumo programos ir jų finansavimas bei naudinga informacija vykstantiems į kitas šalis.