Mokytojai

 2019-2020 m. m. gimnazijoje dirba:

 • 2 mokytojai ekspertai;
 • 16 mokytojų metodininkų;
 • 21 vyresniųjų mokytojų;
 • 3 mokytojai;
 • 3 vadovai.

LIETUVIŲ KALBA

 1. Ringienė Rita – mokytoja metodininkė.
 2. Mikalauskienė Jūratė – mokytoja metodininkė.
 3. Rupkuvienė Rolanda – vyr. mokytoja.

RUSŲ KALBA

 1. Puzonienė Judita – vyr. mokytoja.
 2. Savickienė Žana – mokytoja metodininkė.

VOKIEČIŲ KALBA

 1. Jomantienė Kristina – mokytoja metodininkė.

ANGLŲ KALBA

 1. Sketrienė Vitalija –  vyr. mokytoja.
 2. Kaziūnienė Dalia – vyr. mokytoja.
 3. Tamošaitienė Dovilė – vyr. mokytoja.

MATEMATIKA

 1. Čiapaitė Danutė – mokytoja metodininkė.
 2. Sondienė Erika – vyr. mokytoja.
 3. Krūmienė Jūratė – vyr. mokytoja.
 4. Dilinskytė Nijolė – vyr. mokytoja.

FIZIKA

 1. Piežienė Rita – vyr. mokytoja.

CHEMIJA

 1. Zdanavičienė Laima – vyr. mokytoja.

BIOLOGIJA

 1. Zubavičienė Irena – mokytoja ekspertė.
 2. Zdanavičienė Laima – mokytoja metodininkė.

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

 1. Piežienė Rita – vyr. mokytoja.
 2. Jūratė Krūmienė – mokytoja.

GEOGRAFIJA

 1. Šerpenskienė Vilija – mokytoja metodininkė.
 2. Norvaišas Kęstutis – vyr. mokytojas.

ISTORIJA

 1. Šiurkienė Indrė – mokytoja metodininkė.

DORINIS UGDYMAS

 1. Savickienė Žana – etikos mokytoja metodininkė.
 2. Gražina Vozbinienė – tikybos mokytoja.

MENAI

 1. Stonienė Jūratė – technologijų ir žmogaus saugos mokytoja metodininkė.
 2. Varanavičienė Jūratė – dailės mokytoja ekspertė.
 3. Tališauskienė Ilona – muzikos vyr. mokytoja.
 4. Milaševičienė Nijolė – choreografijos mokytoja metodininkė.
 5. Zubavičius Steponas – technologijų mokytojas.
 6. Norvaišas Kęstutis – technologijų mokytojas.
 7. Girdvainienė Sima – muzikos mokytoja.

KŪNO KULTŪRA

 1. Rinkūnas Steponas – vyr. mokytojas.
 2. Momkauskas Saulius – mokytojas metodininkas.
 3. Stonys Darius – vyr. mokytojas.

PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJAI

 1. Tališauskienė Ilona – mokytoja.
 2. Kuprevičienė Jūratė – vyr. mokytoja.
 3. Gricienė Gitana – mokytoja metodininkė.
 4. Trinkienė Ilona – mokytoja metodininkė.
 5. Ragauskienė Jurgita – vyr. mokytoja.
 6. Petkuvienė Meilutė – vyr. mokytoja.
 7. Krasauskienė Raminta – vyr. mokytoja.
 8. Šutkienė Inga – priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTAI

 • Radionova Eglė – socialinė pedagogė metodininkė.
 • Mokusienė Rima – psichologė.
 • Stankutė Ana – spec. pedagogė metodininkė.
 • Juškienė Ramutė – logopedė metodininkė.
 • Janulienė Elena – mokytojo padėjėja, laborantė.
 • Lizdenytė Kristina – mokytojo padėjėja.

BIBLIOTEKININKĖ

 • Augustinienė Romualda – bibliotekininkė.

Agluonų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriuje dirba Kontenė Gintarė.

Kivylių ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo skyriuje dirba Stonienė Laimutė, Kristinaitienė Roma, Alseikienė Rasa, Vozbinienė Gražina.