Metodinė taryba

2019-2020 m. Akmenės gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų metodinę tarybą sudaro:

  1. Judita Ulmienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytojų metodinės tarybos pirmininkė;
  2. Raminta Krasauskienė, pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
  3. Kristina Jomantienė, lietuvių ir užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
  4. Irena Zubavičienė, tiksliųjų, gamtos ir socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
  5. Jūratė Varanavičienė, meno, sporto ir dorinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
  6. Jūratė Stonienė, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė;
  7. Ana Stankutė, pagalbos mokiniui ir bibliotekininkų metodinės grupės pirmininkė, metodinės tarybos sekretorė;