Logopedė

Logopedė Ramutė Juškienė

El. paštas: etumar2000@yahoo.co.uk

  • rūpinasi mokinių kalbos vystymosi raida, kalbos, kalbėjimo bei kitų komunikacijos sutrikimų korekcija.
  • įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.
  • konsultuoja mokytojus, mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais.
Pagrindinė darbo forma – grupinės logopedinės pratybos, kurių tikslas – teikti kryptingą ir efektyvią specialiąją logopedinę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.

 

Darbo laikas

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
13.05 – 15.40
Logopedinės pratybos
8.00 – 15.40
Logopedinės pratybos
13.05 – 14.45
Logopedinės pratybos
11.10 – 14.45
Logopedinės pratybos
12.10 – 14.45
Logopedinės pratybos
10.05 – 12.45
Kita veikla
10.05 – 11.45
Kita veikla