Logopedė

Logopedė Ramutė Juškienė

El. paštas: etumar2000@yahoo.co.uk

    • rūpinasi mokinių kalbos vystymosi raida, kalbos, kalbėjimo bei kitų komunikacijos sutrikimų korekcija.
    • įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.
  • konsultuoja mokytojus, mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais.
Pagrindinė darbo forma – grupinės logopedinės pratybos, kurių tikslas – teikti kryptingą ir efektyvią specialiąją logopedinę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.

Darbo laikas

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
8:55 – 14:50
Logopedinės
pratybos
8:55 – 14:50
Logopedinės
pratybos
8:55 – 14:50
Logopedinės
pratybos
8:55 – 14:50
Logopedinės
pratybos
8:55 – 13:05
Logopedinės
pratybos