Gimnazijos taryba

Gimnazijos taryba – aukščiausioji gimnazijos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams) ir vietos bendruomenei, telkianti mokinių, jų tėvų (ar globėjų), mokytojų ir vietos bendruomenės atstovus demokratiniam gimnazijos valdymui, padedanti spręsti mokyklai aktualius klausimus, direktoriui atstovauti teisėtiems gimnazijos interesams, svarbiems gimnazijos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

Gimnazijos tarybą sudaro 17 asmenų: 4 mokiniai (gimnazijos klasių), 5 mokytojai, 4 gimnazijoje nedirbantys tėvai (globėjai), 2 ikimokyklinio ugdymo skyriaus ir 2 visuomenės atstovai.

Gimnazijos taryba renkama 2 metų kadencijai IV metų ketvirtyje.

Akmenės gimnazijos taryba:

4 mokiniai (10-12 klasių)

 • Daugardas Lukšas IVg
 • Rimeda Damonskytė IIIg
 • Kamilė Bumblytė IIIg
 • Odeta Ostrauskytė IIIg

5 mokytojai

 • Vilija Šerpenskienė
 • Jūratė Mikalauskienė
 • Ilona Trinkienė
 • Jūratė Krūmienė
 • Kęstutis Norvaišas

4  tėvai

 • Aidas Šiurkus
 • Laura Ivanovienė
 • Raminta Švažienė
 • Simona Bijanskienė

2 ikimokyklinio ugdymo skyriaus atstovai

 • Leta Numsėdienė
 • Aistė Momkauskienė

2 visuomenės atstovai

 • Zofija Paulikienė
 • Rimantas Kraujutis

Šios kadencijos tarybos pirmininkė Vilija Šerpenskienė

Sekretorė Jūratė Mikalauskienė