Gimnazijos taryba

Gimnazijos taryba – aukščiausioji gimnazijos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams) ir vietos bendruomenei, telkianti mokinių, jų tėvų (ar globėjų), mokytojų ir vietos bendruomenės atstovus demokratiniam gimnazijos valdymui, padedanti spręsti mokyklai aktualius klausimus, direktoriui atstovauti teisėtiems gimnazijos interesams, svarbiems gimnazijos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

Gimnazijos tarybą sudaro 19 asmenų: 5 mokiniai (gimnazijos klasių), 5 mokytojai, 5 gimnazijoje nedirbantys tėvai (globėjai), 2 ikimokyklinio ugdymo skyriaus ir 2 visuomenės atstovai.

Gimnazijos taryba renkama 2 metų kadencijai.

Akmenės gimnazijos taryba:

5 mokiniai (10-12 klasių)

 • Kamilė Dargytė IIg
 • Zinaida Jurevičiūtė IIg
 • Rimeda Damonskytė IIIg
 • Kamilė Bumblytė IIIg
 • Odeta Ostrauskytė IIIg

5 mokytojai

 • Judita Puzonienė
 • Žana Savickienė
 • Gitana Gricienė
 • Raminta Krasauskienė
 • Jūratė Stonienė

5  tėvai

 • Aidas Šiurkus
 • Zigmantas Stankus
 • Rūta Sėjunaitė
 • Simona Bijanskienė
 • Gitana Balnienė

2 ikimokyklinio ugdymo skyriaus atstovai

 • Laura Ivanovienė
 • Eglė Radionova

2 visuomenės atstovai

 • Zofija Paulikienė
 • Vitalija Žakienė

Šios kadencijos tarybos pirmininkė – Žana Savickienė

Sekretorė – Judita Puzonienė