Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas

 

Gimnazijos stiprieji veiklos aspektai:
1. Aplinkos jaukumas
2. Mokyklos vaidmuo vietos bendruomenėje
3. Socialinė pagalba
4. Mokyklos atvirumas ir svetingumas
Gimnazijos tobulintini veiklos aspektai:
1. Mokymosi veiklos diferenciavimas
2. Valdymo demokratiškumas
3. Įsivertinimo procesas
4. Namų darbai
5. Tapatumo jausmas
Didžiausias poreikis keistis:
1. Mokėjimas mokytis
2. Mokymo motyvacija
3. Gabių ir talentingų vaikų ugdymas
4. Ugdymo planai ir tvarkaraščiai
5. Mokyklos kaip organizacijos pažangos siekis.