Administracija

Lipkinienė Asta – direktorė


Ulmienė Judita – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Rita Baukaitė

Baukaitė Rita – direktoriaus pavaduotoja ugdymui


Pocius Sigitas – švietimo padalinio (ūkio) vadovas