5-11 klasių ugdymas

Balandžio 29 d. įvyko mokyklų, vykdančių pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, vadovų pasitarimas, kuriame dalyvavo administracijos direktoriaus pavaduotojas Artūras Pekauskas, visuomenės sveikatos biuro direktorė Inga Borusienė, švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Darius Rekis. Esant nepalankiai epidemiologinei situacijai Akmenės rajone bendru sutarimu buvo nuspręsta ugdymą 5-11 klasių mokiniams ir toliau organizuoti nuotoliniu būdu.