Bendruomenei

Mielieji,

Tegul artėjančių Kalėdų dvasia  saugo Jūsų jautrumą ir gerumą,  lai kiekvieno Jūsų širdies Kalėdos tampa džiaugsmo šaltiniu ir sielos namais Jūsų artimiesiems. Eikime į šviesą ir kurkime visi drauge gerumo ir pasitikėjimo vieni kitais pamokas.

                                                                                                                                     Eglė ir Rima