2020 metai – vaikų psichinės sveikatos metai

2020 metai – vaikų psichinės sveikatos metai. Mokyklos bendruomenė parašė projektą, skirtą vaikų psichinės sveikatos stiprinimui.  Susidariusi situacija apribojo veiklų galimybę. Tačiau projektas įgyvendintas. Apsilankyta  ne kartą visose pradinėse klasėse. Psichologė ir soc. pedagogė kalbėjosi su vaikais, piešėme jausmus, atlikome laimės auginimo pratimus, įvairias užduotis pateikdavome savarankiškai veiklai klasėse. Vaikai matavo savo emocijas, spalvino emocijų puodelius, kalbėjome apie baimes, apie tai kaip emocijos mums padeda ar trukdo. Paskutinę mokslo dieną visos pradinės klasės gavo dovanas.  apdovanotos relaksaciniais kamuoliukais, kuriuos pamaigius galime nusiraminti, kiekviena klasė gavo albumėlį – gerų darbų aprašymams ir užduočių rinkinius, kur kiekvienas vaikas galėjo atlikti jam skirtą užduotį. Dėkojame mokytojams ir vaikams įsitraukusiems į mūsų projektinę veiklą .

                                                                                                Psichologė Rima ir soc.pedagogė Eglė