Supažindiname su naujais Vyriausybės sprendimais dėl švietimo įstaigų darbo

  • Visi mokiniai nuo 5 iki 12 klasių iki pat žiemos atostogų mokysis tik nuotoliniu būdu.
  • Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama ugdyti tik tuos vaikus, kurių tėvai neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu.
  • Ilginamos pradinukų atostogos – nuo gruodžio 14 d. iki sausio 3 d.
  • Specialiosiose mokyklose, bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse, profesinio mokymo įstaigų profesinio mokymo kartu su socialinių įgūdžių programos mokiniai bus ir toliau ugdomi įprastu kontaktiniu būdu.
  • Nuostatos dėl švietimo pagalbos nesikeičia – ji gali būti teikiama ir nuotoliniu, ir kontaktiniu būdu, užtikrinant operacijų vadovo nustatytas saugumo sąlygas.
  • Neformalusis vaikų švietimas galės vykti tik nuotoliniu būdu arba stabdomas, jeigu nėra tokios galimybės. Neformalusis suaugusiųjų švietimas ir neformalusis profesinis mokymas taip pat perkeliamas į nuotolinį, išskyrus aviacijos, jūrininkų bei transporto priemonių vairavimo praktinius mokymus, taip pat užsienio kalbos lygio mokėjimo vertinimo egzaminus (įskaitas) asmenims, stojantiems į užsienio aukštąsias mokyklas.

Šie reikalavimai įsigalioja nuo gruodžio 9 d., trečiadienio.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija