Kiek kainuotų neįkainojamas Čiurlionis?

Spalio 8 dienos pamoka vienuoliktokams buvo ne tik mobili, integruota ir patyriminė – važiavome į Kauną, kur mokėmės kitaip: svečiavomės Maironio namuose, kuriuos poetas nusipirko po to, kai 1909 metais ištarė: ,,Gana lesinti svetimo miesto balandžius.“ Ne tik ištarė, bet ir sugrįžo iš Peterburgo, paskui ilgai remontavo, kūrė, glaudė ir dovanojo – dabar čia veikia Literatūros muziejus. Visos dienos jam prireiktų, ir tai būtų tik dalis ilgo pasakojimo. Paskui žiūrėjom ilsėdamiesi, kaip sklendžia rudens lapai – laiškai poeto sode, kaip lėtai krenta žemėn, nuotraukon, kurią pasilikom prisiminimui.

Pas Vaižgantą gal sugrįšim po pažinties su Severiute ir Mykoliuku, o dabar tik pažvelgėm į kuklaus buto langus ir prisėdom šalia skulptoriaus Gedimino Piekuro sukurto paminklo. Reikėjo nepavėluoti į pamokos tęsinį M.K. Čiurlionio galerijoje. Įsižiūrėti, įsiklausyti ir sugrįžti dar ne kartą, kaip ir mokytojoms vis su kitu būreliu… Dar (at)spėti modernaus dailininko ženklus ir klausti, ar įpirktų kas dabar jo ,,Rex“. Gal, tik ne diduma, o kas jau neparduodama, tai ir neįkainojama, o jei parduodama? Tai jau ir ne visų… O mes, va, stovime prieš šviesaus karaliaus didelį šešėlį to netikėto klausimo užklupti. Ir dovanojamės prasidžiugdami, kad Čiurlionio dar ilgai visiems užteks, tik ar juto mūsų mokiniai, koks svarbus būna ir negalėjimas pasakyti, parašyti ar nutapyti, kai auga, veržiasi kas iš vidaus, paskui taip netikėtai plyšta sakiniu, potėpiu, garsu…

Kaip ir nuoseklus mokslo metų pradžios skaitymų tęsinys – premjerinis Jašos Kocelio režisuotas spektaklis ,,Elektra“. Iš Sofoklio, Euripido tarsi į moteriškąjį ,,Hamleto“ variantą, kad neužtektų tik ,,tylėti ir šokti“. Kad kiltų klausimų ir apie kainas, ir (ne)įkainojimus, kad būtų nepatogu neskaityti, nežinoti.

Tad mobili ketvirtadienio pamoka buvo dalis visumos, kurią vis stengsimės aprėpti per visą tolimesnį gyvenimą.

Dėkojame vairuotojui Alfonsui Cvetkovui ilgą pamokų kelią kaip juostą kantriai vis susukančiam.

                                                                                                    Rita Ringienė