5 klasių istorijos pamokos Akmenės Šv. Onos bažnyčioje

5 a ir 5 b klasių mokiniai rugsėjo mėnesį per istorijos pamokos keliavo į Akmenės Šv. Onos bažnyčią, kur ieškojo rašytinių ir nerašytinių šaltinių, kurie nusako mūsų krašto istoriją. Mokiniai domėjosi Onos Jogailaitės raštu, kuris leidžia Akmenės miestelyje statyti bažnyčią ir jai suteikiamos žemės, studijavo krikšto ir santuokų knygas. Lankėsi bažnyčios bokšte. Stebėjo Akmenės miestelį iš bokšto, susipažino su bažnyčios architektūra, statybos, varpų istorija, sakraliniais daiktais bei rūbais. už pagalbą dėkoju mokytojos padėjėjai Elenai Janulienei.Istorijos mokytoja Aida JokubauskaitėžSinkevičienė