Kai sustoji prie Ąžuolo

Kokia mūsų mokykla 424-aisiais jos įkūrimo Akmenėje metais? Palyginus su pirmtake, turbūt didesnė, palyginus su 1979 ar su 2011– aisiais, kai išleidome po 91, 90 abiturientų laidas, o šią vasarą tik 30 –  sumažėjusi gal trigubai pagal banguojančią mokinių ir mokytojų statistiką. Mokykla su padaliniais: arčiausiu ,,Gintarėliu“ ir Agluonos, ir Kivylių skyriais. Iš viso 58 mokytojai, iš kurių Akmenės gimnazijoje  – 44, pusė jų – 22 yra buvę tos pačios mokyklos mokiniai,  o dabartinių šiemet 353 mokiniai. Jie visi mokosi gimtosios lietuvių ir populiariausios anglų kalbos, 99 – rusų,  62 – vokiečių kalbos ir, žinoma, matematikos, muzikos, istorijos ir geografijos, dailės,  pasirinktinai fizikos, chemijos ir technologijų, stiprina sielą (tikybos mokosi  – 156 mokiniai, etikos  – 60) ir kūną per fizinio lavinimo ir šokių pamokas. Kasryt į gimnaziją atvažiuoja 112 mokinių. Dar suskaičiuota, kad 53 kabinetų plotas 2538 m², o bendras visų pastatų plotas 7739 m².

Pagal skaičius didelė ir erdvi gimnazija, apsupta liepų, 1977 metais pasodintų gluosnių, 1996 metų pavasarį – kaštonų,  auga didelis maumedis, šermurkšnis, ievos, alyvos ir 1967 metais kirčio išvengęs mūsų Ąžuolas, prie kurio kaip prie gyvos sienelės sugavau šio rudens mokytojų ir mokinių.

Ąžuolas

Aš tokio ąžuolo kaip gyvas nemačiau:

Jo šakos veržiasi, kaip paukščiai, vis aukščiau,

 

Ir saulė vakare į jį kaip jūron grimzta,

Ir spinduliai jame triukšmauja ir nerimsta,

 

Ir plaukia jis erdvėj, didingas ir platus,

Kaip senas burlaivis į tolimus kraštus.

(Henrikas Radauskas)

Prie gimnazijos Ąžuolo Akmenės gimnazijos mokytojai 2020-09-16: nuotraukoje iš kairės į dešinę sėdi direktorės pavaduotojas ūkio reikalams Sigitas Pocius, technologijų mokytojas Steponas Zubavičius, geografė Vilija Šerpenskienė, lituanistė Rolanda Rupkuvienė, geografas Kęstutis Norvaišas, direktorės pavaduotoja užklasiniam darbui Rita Baukaitė, direktorė Asta Lipkinienė, direktorės pavaduotoja Judita Ulmienė, istorikė Indrė Šiurkienė, matematikė Jūratė Krūmienė; II eilėje antrokų mokytoja Jūratė Kuprevičienė, mokytojų pagalbininkė Elena Janulienė, rusistė Judita Puzonienė, bibliotekos vedėja Romualda Augustinienė, trečiokų mokytoja Ilona Trinkienė, lituanistė Jūratė Mikalauskienė, ketvirtokų mokytoja Jurgita Ragauskienė, trečiokų mokytoja Gitana Gricienė, soc. pedagogė Eglė Radionova, matematikė Danutė Čiapaitė, katechetas Mindaugas Krūmas, buhalterė Danutė Balodienė; III eilėje pirmokų mokytojos Raminta Krasauskienė ir Ilona Tališauskienė, biologė Irena Zubavičienė, matematikė Nijolė Dilinskytė, technologijų mokytoja Jūratė Stonienė, soc. pedagogė Krištopaitienė, ketvirtokų mokytoja Meilė Petkuvienė.

Žalio ir gyvo burlaivio įgula pasiruošusi kelionei per toliminius ir artuminius vandenis, per nuostabą ir džiaugsmą mokyti(s).

Geriausių linkėjimų siunčiame ir mažo miestelio mokytojams, išėjusiems ilgųjų laisvųjų atostogų, jie kaip šviesus ratas, kuris priartėja, kai susitinkame, tad siunčiame šią mintį buvusiems direktoriams ir pavaduotojoms Jonui Dagiliui, Vilgerminai Stonienei, Vitalijai ir Petrui Gaurilovams, Margaritai Daugvilienei, pradinių klasių mokytojoms Stasei Menciūnienei, Aldonai Avelienei, Filomenai Urnikienei,  Nijolei Jablonskienei, Zuzanai Šiurkienei, Stefanijai Paliulienei, Justinai Krūmienei, Rūtai Šimkienei, lituanistėms Aldonai Balčiūnienei, Bronei Butienei, Elenai Gubovienei, Zitai Momkauskienei, matematikėms Kazimierai Drulytei, Spodrai Bogavičienei, Danieliui Rakauskui,  Genovaitei Vaitiekienei, Irenai Kopeikinienei, rusistams Romanai Everlingienei, Jonui Skrupskeliui, Vaclavai Mišeikienei, Zitai Latišienei, Birutei Kazickienei, anglistei Irenai Vasilkevičienei, germanistėms Aleksandrai Černienei, Angelei Liubinavičiūtei, Kornelijai Lukauskienei, istorikei Irenai Jokubauskienei, biologei Salomėjai Trimailovai, kūno kultūros mokytojoms Stasei Karčiauskienei, Reginai Gudes… Platus atminties ir apsaugos ratas, kad susitiktume ir pasisveikintume Mokytojų dienos proga ir kai kelias suves…

                                             Akmenės gimnazijos muziejaus tvarkytoja Rita Ringienė