Individualūs mokinių kūrybinių darbų projektai

Andrea Povilaitytė, 5b kl., 11 metų
Andrea Povilaitytė, 5b kl., 11 metų
Andrea Povilaitytė, 5b kl., 11 metų
Ema Šliažaitė, 6b kl., 13 metų, „Jausmų ornamentai“
Julija Kugrytė, Iag klasė, 16 metų ,,Vol del la mort“
Facebook komentarai