Ugdymo organizavimas

 

MOKSLO METŲ TRUKMĖ
Priešmokyklinis ugdymas – gegužės 30 d. (32 sav.)
1 – 5 klasės – gegužės 30 d. (32 sav.)
6 – 11 klasės – birželio 2 d. (34 sav.) 3 dienos skirtos projektinei veiklai.
12 klasės – gegužės 25 d. (33 sav.)

 

ATOSTOGOS 2016 – 2017 m. m.

Priešmokyklinei ugdymo grupei ir 1- 5 klasėms
Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens
2016-10-31 2016-11-04 (į mokyklą 11-07)
Žiemos (Kalėdų)
2016-12-27 2017-01-06 (į mokyklą 01-09)
Papildomos (priešm., 1 – 5 kl.)
2017-02-15 2017-02-24
Papildomos (priešm., 1 – 5 kl.)
2017-04-18 2017-04-21
Pavasario (Velykų)
2017-04-10 2017-04-14
Vasaros
2017-05-31 2016-08-31

6 – 12 klasėms

Atostogos
Prasideda
Baigiasi
Rudens 2016-10-31 2016-11-04 (į mokyklą 11-07)
Žiemos (Kalėdų) 2016-12-27 2017-01-06 (į mokyklą 01-09)
Žiemos 2017-02-17 (į mokyklą 02-20)
Pavasario (Velykų) 2017-04-10 2017-04-14 (į mokyklą 04-18)
Vasaros (6 – 11 kl.) 2017-06-03 2017-08-31
Vasaros (12 kl.) 2017-05-26 2017-08-31
12 (gimnazijų IV) klasių mokiniams pavasario (Velykų) atostogų diena, per kurią jie laiko kalbų įskaitą, perkeliama į 2017-04-18.

PAMOKŲ LAIKAS

Nr. 1 -12 kl. Kivylių skyrius
1. 8.00 – 8.45 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40 8.55 – 9.40
3. 10.05 – 10.50 9.50 – 10.35
4. 11.10 – 11.55 11.05 – 11.50
5. 12.10 – 12.55 12.00 – 12.45
6. 13.05 – 13.50 12.55 – 13.40
7. 14.00 – 14.45 13.50 – 14.35
8. 14.55 – 15.40


UGDYMO PROCESAS

Visi mokosi pusmečiais. Pusmečių trukmė:

  • pirmas pusmetis: 2016-09-01 – 2017-01-20;
  • antras pusmetis priešm. gr., 1 – 5 klasėms: 2017-01-23 – 2017-05-30;
  • antras pusmetis 6 – 11 klasėms: 2017-01-23 – 2017-06-02;
  • antras pusmetis 12 klasėms: 2017-01-23 – 2017-05-25.