Ugdymo organizavimas

 

MOKSLO METŲ TRUKMĖ
Priešmokyklinis ugdymas – gegužės 31 d. (34 sav.)
1 – 4 klasės – gegužės 31 d. (34 sav.)
5 – 11 klasės – birželio 15 d. (36 sav.)
12 klasės – gegužės 25 d. (33 sav.)

 

ATOSTOGOS 2017 – 2018 m. m.

Priešmokyklinei ugdymo grupei ir 1- 4 klasėms
Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens
2017-10-30 2017-11-03 (į mokyklą 11-06)
Žiemos (Kalėdų)
2017-12-27 2018-01-03 (į mokyklą 01-04)
Žiemos
2018-02-19  2018-02-23 (į mokyklą 02-26)
Pavasario (Velykų)
2018-04-03 2018-04-06 (į mokyklą 04-09)
Vasaros
2018-06-01 2018-08-31

5 – 12 klasėms

Atostogos
Prasideda
Baigiasi
Rudens 2017-10-30 2017-11-03 (į mokyklą 11-06)
Žiemos (Kalėdų) 2017-12-27 2018-01-03 (į mokyklą 01-04)
Žiemos 2018-02-19 2018-02-23 (į mokyklą 02-26)
Pavasario (Velykų) 2018-04-03 2018-04-06 (į mokyklą 04-09)
Vasaros (5 – 11 kl.) 2018-06-18 2018-08-31
Vasaros (12 kl.) 2018-05-28 2018-08-31
12 (gimnazijų IV) klasių mokiniams pavasario (Velykų) atostogų diena, per kurią jie laiko kalbų įskaitą, perkeliama į 2018-04-09.

PAMOKŲ LAIKAS

Nr. 1 -12 kl. Kivylių skyrius
1. 8.00 – 8.45 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40 8.55 – 9.40
3. 10.05 – 10.50 9.50 – 10.35
4. 11.10 – 11.55 11.05 – 11.50
5. 12.10 – 12.55 12.00 – 12.45
6. 13.05 – 13.50 12.55 – 13.40
7. 14.00 – 14.45 13.50 – 14.35
8. 14.55 – 15.40


UGDYMO PROCESAS

Visi mokosi pusmečiais. Pusmečių trukmė:

  • pirmas pusmetis: 2017-09-01 – 2017-01-25;
  • antras pusmetis priešm. gr., 1 – 4 klasėms: 2018-01-26 – 2018-05-31;
  • antras pusmetis 5 – 11 klasėms: 2018-01-26 – 2018-06-15;
  • antras pusmetis 12 klasėms: 2018-01-26 – 2018-05-25.