Ugdymo organizavimas

 

Mokykla dirba darbo dienomis: pirmadieniais – penktadieniais  nuo 7.00 val. iki 20.00 val.

 

MOKSLO METŲ TRUKMĖ

Pradinio (1–4 kl.) ugdymo programos mokiniai mokosi  175 d. – 35 savaites,

Pagrindinio (5–10 kl.)  ir  ( IIIg/11 kl.) vidurinio  ugdymo programos mokiniai – 185 d. –  37 savaites,

Vidurinio  ugdymo IVg/12 kl. – 165 d. – 33 savaitės.

ATOSTOGOS 2018 – 2019 m. m.

Atostogos
Prasideda
Baigiasi
Rudens 2018-10-29 2018-11-02 (į mokyklą 11-05)
Žiemos (Kalėdų) 2018-12-27 2019-01-02 (į mokyklą 01-03)
Žiemos 2019-02-18 2019-02-22 (į mokyklą 02-25)
Pavasario (Velykų) 2019-04-23 2019-04-26 (į mokyklą 04-29)
Vasaros (1 – 4 kl.) 2019-06-10 2019-08-31
Vasaros (5-11 kl.) 2019-06-25 2019-08-31
12 (gimnazijų IV) klasių mokiniams pavasario (Velykų) atostogų diena, per kurią jie laiko kalbų įskaitą, perkeliama į 2019-04-29.

PAMOKŲ LAIKAS

Pamokos pradedamos 8 valandą.
Pamokos trukmė  2–12 kl. – 45 min., 1–ose kl. – 35 min.

Nr. 1 kl. 2 -12 kl. Kivylių skyrius
1. 8.00 – 8.35 8.00 – 8.45 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.30 8.55 – 9.40 8.55 – 9.40
3. 10.05 – 10.40 10.05 – 10.50 10.05 – 10.50
4. 11.10 – 11.45 11.10 – 11.55 11.05 – 11.50
5. 12.10 – 12.45 12.10 – 12.55 12.00 – 12.45
6. 13.05 – 13.50 12.55 – 13.40
7. 14.00 – 14.45 13.50 – 14.35
8. 14.55 – 15.40


UGDYMO PROCESAS

Pradinis ir vidurinis ugdymas organizuojamas  pusmečiais:

Pradinis ugdymas(1-4 kl.):

  •  I pusmetis: rugsėjo 1 d. – sausio  18 d.
  • II pusmetis: sausio 21 d. – birželio 7 d.

Vidurinis ugdymas ( III g / 11 kl.):

  • I pusmetis: rugsėjo 1 d. – sausio 25 d.
  • II pusmetis: sausio 28 d.  – birželio 21 d.

Vidurinis ugdymas ( IV g / 12 kl.)

  • I pusmetis: rugsėjo 1 d. – sausio 11 d.
  • II pusmetis: sausio 14 d.  – gegužės 24 d.

Pagrindinis  ugdymas  organizuojamas  trimestrais:

  • I trimestras:  rugsėjo 1 d. – gruodžio 4 d. (62 d.)
  • II trimestras:  gruodžio  5 d.  – kovo 19 d. (61 d.)
  • III trimestras: kovo 20 d. – birželio 21 d.( 62 d.)