Tvarkų aprašai ir kiti dokumentai

pdf AKMENĖS GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKOS APRAŠAS
pdf AKMENĖS RAJONO AKMENĖS GIMNAZIJOS LAIKINŲJŲ/MOBILIŲ MOKINIŲ GRUPIŲ SUDARYMO IR KLASIŲ DALIJIMO Į GRUPES TVARKOS APRAŠAS
pdf AKMENĖS RAJONO AKMENĖS GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ METODINĖS VEIKLOS APRAŠAS
pdf AKMENĖS RAJONO AKMENĖS GIMNAZIJOS UGDOMOSIOS VEIKLOS STEBĖSENOS APRAŠAS
pdf AKMENĖS RAJONO AKMENĖS GIMNAZIJOS UGDYMO PLANO RENGIMO TVARKOS APRAŠAS
pdf AKMENĖS RAJONO AKMENĖS GIMNAZIJOS FIKSUOTO MOKESČIO PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS
pdf VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ NAUDOJIMO AKMENĖS RAJONO AKMENĖS GIMNAZIJOJE TAISYKLIŲ APRAŠAS
pdf AKMENĖS RAJONO AKMENĖS GIMNAZIJOS MOKYKLINIO AUTOBUSO NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS
pdf AKMENĖS RAJONO AKMENĖS GIMNAZIJOS IR JOS SKYRIŲ FINANSŲ KONTROLĖS TAISYKLĖS
pdf AKMENĖS GIMNAZIJOS MOKINIŲ, PAŽINTINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO IR JAI SKIRTŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS
PAŽANGOS STEBĖJIMO APRAŠAS 
pdf AKMENĖS GIMNAZIJOS MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS
pdf AKMENĖS RAJONO AKMENĖS GIMNAZIJOS IR JOS SKYRIŲ DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS
pdf AKMENĖS RAJONO AKMENĖS GIMNAZIJOS IR JOS SKYRIŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 
AKMENĖS RAJONO AKMENĖS GIMNAZIJOS SOCIALINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS