Tvarkų aprašai ir kiti dokumentai

pdf AKMENĖS GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKOS APRAŠAS

pdf AKMENĖS RAJONO AKMENĖS GIMNAZIJOS LAIKINŲJŲ/MOBILIŲ MOKINIŲ GRUPIŲ SUDARYMO IR KLASIŲ DALIJIMO Į GRUPES TVARKOS APRAŠAS

pdf AKMENĖS RAJONO AKMENĖS GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ METODINĖS VEIKLOS APRAŠAS

pdf AKMENĖS RAJONO AKMENĖS GIMNAZIJOS UGDOMOSIOS VEIKLOS STEBĖSENOS APRAŠAS

pdf AKMENĖS RAJONO AKMENĖS GIMNAZIJOS UGDYMO PLANO RENGIMO TVARKOS APRAŠAS

pdf AKMENĖS RAJONO AKMENĖS GIMNAZIJOS FIKSUOTO MOKESČIO PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

pdf VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ NAUDOJIMO AKMENĖS RAJONO AKMENĖS GIMNAZIJOJE TAISYKLIŲ APRAŠAS

pdf  AKMENĖS RAJONO AKMENĖS GIMNAZIJOS MOKYKLINIO AUTOBUSO NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

pdf AKMENĖS RAJONO AKMENĖS GIMNAZIJOS IR JOS SKYRIŲ FINANSŲ KONTROLĖS TAISYKLĖS

pdf AKMENĖS GIMNAZIJOS MOKINIŲ, PAŽINTINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO IR JAI SKIRTŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 PAŽANGOS STEBĖJIMO APRAŠAS 

pdf AKMENĖS GIMNAZIJOS MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

pdf AKMENĖS RAJONO AKMENĖS GIMNAZIJOS IR JOS SKYRIŲ DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

pdf AKMENĖS RAJONO AKMENĖS GIMNAZIJOS IR JOS SKYRIŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS