Tvarkų aprašai ir kiti dokumentai

pdf AKMENĖS GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKOS APRAŠAS

pdf AKMENĖS RAJONO AKMENĖS GIMNAZIJOS LAIKINŲJŲ/MOBILIŲ MOKINIŲ GRUPIŲ SUDARYMO IR KLASIŲ DALIJIMO Į GRUPES TVARKOS APRAŠAS

pdf AKMENĖS RAJONO AKMENĖS GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ METODINĖS VEIKLOS APRAŠAS

pdf AKMENĖS RAJONO AKMENĖS GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ SKATINIMO IR NUOBAUDŲ SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

pdf AKMENĖS RAJONO AKMENĖS GIMNAZIJOS UGDOMOSIOS VEIKLOS STEBĖSENOS APRAŠAS

pdf AKMENĖS RAJONO AKMENĖS GIMNAZIJOS UGDYMO PLANO RENGIMO TVARKOS APRAŠAS

pdf AKMENĖS RAJONO AKMENĖS GIMNAZIJOS FIKSUOTO MOKESČIO PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

pdf VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ NAUDOJIMO AKMENĖS RAJONO AKMENĖS GIMNAZIJOJE TAISYKLIŲ APRAŠAS

pdf AKMENĖS RAJONO AKMENĖS GIMNAZIJOS KLASĖS AUKLĖTOJO VEIKLOS APRAŠAS

pdf AKMENĖS RAJONO AKMENĖS GIMNAZIJOS MOKYKLINIO AUTOBUSO NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS