Tvarkaraščiai, grafikai

2018-2019 M. M. ANTROJO PUSMEČIO PAMOKŲ TVARKARAŠTIS (NUO 2019-05-02)
2018-2019 M. M. ANTROJO PUSMEČIO MOKYTOJŲ DALYKINIŲ KONSULTACIJŲ LAIKAS (nuo 2019-01-28)
RENGINIŲ PLANAS 2019 m.
MOKYTOJŲ BUDĖJIMO PERTRAUKŲ METU GRAFIKAS 2018-2019 M. M. (II pusmetis)
2019 M. AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ETAPO M0KINIŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ GRAFIKAS
 NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO VYKDYMO TVARKARAŠTIS 2019 M. (2018-2019 M. M.)
AKMENĖS RAJONO AKMENĖS GIMNAZIJOS MOKINIŲ VEŽIOJIMO MOKYKLINIAIS AUTOBUSAIS 2018-2019 M. M. MARŠRUTŲ SĄRAŠAS (SU PAKEITIMAIS)