Tvarkaraščiai, grafikai


2018-2019 M. M. PIRMOJO PUSMEČIO PAMOKŲ TVARKARAŠTIS (projektas)
2018-2019 M. M. MOKYTOJŲ KONSULTACINIŲ VALANDŲ GRAFIKAS
RENGINIŲ PLANAS 2018 M.
 MOKYTOJŲ BUDĖJIMO PERTRAUKŲ METU GRAFIKAS 2018 -2019 M. M. I PUSMEČIUI
2018 M. LIETUVOS MOKINIŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ GRAFIKAS
2018 M. AKMENĖS RAJONO MOKINIŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ GRAFIKAS
 NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO VYKDYMO TVARKARAŠTIS 2019 M. (2018-2019 M. M.)
 AKMENĖS RAJONO AKMENĖS GIMNAZIJOS MOKINIŲ VEŽIOJIMO MOKYKLINIAIS AUTOBUSAIS 2018–2019 MOKSLO METAIS MARŠRUTŲ SĄRAŠAS