Prevencija

PREVENCINIŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS GIMNAZIJOJE 2017-2018 IR 2018-2019 M. M.
AKMENĖS GIMNAZIJOS PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

 ĮSTATYMAS DĖL REKOMENDACIJŲ MOKYKLOMS DĖL SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ATPAŽINIMO KRITERIJŲ IR VEIKSMŲ, KILUS ĮTARIMUI DĖL GALIMO SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE
 DĖL VAIKŲ APSAUGOS NUO PREKYBOS ŽMONĖMIS PAVOJŲ
POVEIKIO PRIEMONIŲ TVARKA NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS