Diktantas

,,Nendrės, juosiančios ežerėlį, buvo tarytum paslaptingi hieroglifai, kaligrafo įrėžti į tylą, neperskaitomi, todėl nebylūs.“- rašė vasario 24 dieną per trečiąją diktanto pamoką 127 dalyviai nuo 8 iki 12 klasės: 116 mokinių ir 11 suaugusių. Suaugusiųjų grupėje buvo 10 mokytojų ir Emos Šliažaitės mama Rasa kaip ir tada per Dailyraštį. Tik tik nuo penkių klaidų ribos, kai imi ir dedi į voką sakydama: ,,Raštingas žmogus.“ Gera turėti tokį tylų Mamos pavyzdį, gera matyti mokytojas su mokiniais taip paprastai pasilenkusias rašyti bendro teksto. Ir linksma, ir paprasta, kai žinai, jog visoje 399 mokinių bendruomenėje per trečiąją pamoką krebžda plunksnos savo gimtosios kalbos ritmu. Širdies ir logiško proto ritmu. Negali atsilikti, šūktelti, turi tarsi į tylos rutulį įsisiausti, įsiklausyti, nurimti, rimti, imti.

Balandžio 8 dieną, 11 valandą, vėl rašysime diktantą su 95 finalo dalyviais, tik jie LRT studijoje (S. Konarskio g. 49, Vilnius). Tekstas bus tiesiogiai transliuojamas per LRT kanalus „Kultūra“ ir „Lituanica“. Ramią šeštadienio priešpietę savo namų virtuvėse su vaikais, močiutėmis. Organizatoriai skelbė, kad šiemet Nacionalinį diktantą Lietuvoje ir užsienyje rašė daugiau nei 33 tūkstančiai žmonių,  vyriausiai konkurso dalyvei 86-eri, jauniausiam –10 metų.

Iš Akmenės į finalą pakviestos keturios mokytojos: matematikė Danutė Čiapaitė, rusų kalbos mokytoja Žana Savickienė, anglų kalbos mokytoja Dalia Kaziūnienė ir istorikė Indrė Šiurkienė. Kaip gera žinoti, kad vaikus moko raštingos kolegės. Sėkmės ir gero kelio.

Mokytoja Rita Ringienė

Apklausos „Patyčios artimoje aplinkoje” rezultatai

IIIag klasės mokiniai, norėdami sužinoti patyčių mastus artimiausioje aplinkoje,  įvykdė apklausą I – III gimnazijos klasių  mokiniams „Patyčios artimoje aplinkoje”. Anketavime sudalyvavo 46 mokiniai. Gauti rezultatai nustebino. Patyčių nepatiria tik 32,6 proc. apklaustųjų. Įdomu tai, kad daugiausia patyčių patiriama klasėje tarp bendraamžių (58,7 proc.), retai, bet tyčiojasi iš mokinių ir mokytojai (4,7 proc.). Deja, bet patyčių patiriama ir namuose iš tėvų (10,9 proc.) Dėl ko tyčiojamasi labiausiai? Mokiniai atsako: charakterio (34,8 proc.), mokslo pasiekimų (21,7 proc.), išvaizdos (28,3 proc.). Kaip mokiniai reaguoja į patyčias? 45,7 proc. linkę nieko nedaryti, 17,4 kerštauja ir 17,2 proc. pasipasakoja draugams arba ieško pagalbos suaugusiųjų tarpe. Ką daryti, kad patyčių artimoje aplinkoje būtų mažiau? Kaip jas stabdyti? Štai, ką siūlo apklaustieji:

  • Ieškoti pagalbos, pasipasakoti, daugiau bendrauti su mokyklos darbuotojais, tėvais, netylėti, daugiau kalbėtis…;
  • Mokyti daugiau pasitikėjimo savimi, būti drąsesniems;
  • Griežčiau bausti tuos, kurie tyčiojasi;
  • Pradėti nuo savęs, rodyti gerą pavyzdį ir nesityčioti patiems;
  • Reaguoti iš karto, o ne po savaitės ar vėliau;
  • Mokyti patyčių prevencijos jau pačius mažiausius ir nuolat apie tai kalbėti;
  • Rengti pasikalbėjimus su mokiniais, iš kurių tyčiojamasi, drąsinti juos, padėti pasižiūrėti į viską „iš šalies“, nes dažnai nėra viskas taip blogai, kaip atrodo;
  • Nekreipti dėmesio, ignoruoti kitų netinkamą elgesį;
  • Daugiau pozityvo! Mokėti iš savęs pajuokauti!

Nedrįstame daryti išvadų, nes dažnai pačių mokinių lūpomis kalba tiesa.

IIIag klasės auklėtoja Indrė Šiurkienė

Dėl Akmenės rajono Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ reorganizavimo

Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. T-60(E) „Dėl sutikimo reorganizuoti Akmenės rajono Akmenės vaikų lopšelį-darželį „Gintarėlis“ Akmenės rajono savivaldybės taryba nusprendžia, kad Akmenės rajono Akmenės vaikų lopšelis-darželis „Gintarėlis“ būtų reorganizuotas prijungimo būdu ir prijungtas prie Akmenės rajono Akmenės gimnazijos  nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.

Reorganizavimo tikslai – sudaryti vadybines prielaidas reorganizuojamos įstaigos veiklą organizuoti taip, kad optimaliausiais žmogiškais, finansiniais bei materialiniais ištekliais kokybiškai būtų užtikrintas funkcijų ir uždavinių įgyvendinimas, siekiant aukštesnės ugdymo bei valdymo proceso kokybės, ir užtikrinti efektyvesnį Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimą.

 Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Akmenės rajono Akmenės gimnazija ir jos ikimokyklinio ugdymo skyrius „Gintarėlis“, vykdys ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio bei neformaliojo švietimo programas.

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 6 dalimi nustatyta tvarka parengtas Akmenės rajono Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ reorganizavimo sąlygų aprašas, su kuriuo galima susipažinti šiose viešojo informavimo priemonėse: Akmenės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.akmene.lt, Akmenės gimnazijos interneto puslapyje www.akmenesgimnazija.lt, ir Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ interneto puslapyje www.akmenesgintarelis.lt,  o apie jų sudarymą informuojama laikraštyje ,,Vienybė“.

Akmenės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija

Akmenės rajono Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ reorganizavimo prijungimo būdu prie Akmenės rajono Akmenės gimnazijos sąlygų aprašas

Pilietinio sąmoningumo ir istorijos diena Vilniuje

Akmenės gimnazijos komanda antrą kartą dalyvavo nacionaliniame konkurse „Praeities stiprybė – dabarčiai“. Šįkart papasakojome Trauko kapelių istoriją. Gimnazijos istorikų darbas komisijos sprendimu antrus metus iš eilės išrinktas į geriausiųjų dešimtuką (iš daugiau kaip šimto dalyvavusių)! Didžiulis džiaugsmas būti pastebėtiems, apdovanotiems ir pakviestiems dalyvauti įspūdinguose pilietiškumo renginiuose Vilniuje.
Pirmiausia istorines žinias gilinome Valstybės pažinimo centre. Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie KAM patarėjas Marius Jatautas mūsų komandai įteikė istorinę vėliavą, padrąsino, įkvėpė ir palinkėjo kelti „kietos“ lietuvių tautos savivertę. Vilniaus universitete šaunieji lektoriai – Dr. Norbertas Černiauskas ir dokt. Kęstutis Kilinskas pasidalino savo įžvalgomis paskaitose: „Pilietiški darbai – pilietiški žmonės: šimtmečio Lietuvoje“ ir „Istorija vs. Informacinis karas: ką privalo žinoti kiekvienas pilietis“. Kas kuria Lietuvą? Be svarbių asmenybių, daug nuveikusių Lietuvos valstybei,  mes taip pat kuriame Lietuvą – mes patys esame herojai!

Skaityti daugiau

Susitikimas su Erasmus studentais

Erasmus – tarptautinė mainų programa, sudaranti galimybes įvairių šalių studentams išvykti studijuoti į užsienio aukštąsias mokyklas. Studijų metu užmezgami nauji ryšiai, dalijamasi kultūros skirtumais ir mokomasi unikalių tradicijų iš vietinių gyventojų. Labai smagu, kad ne tik Lietuvos studentai išvyksta, bet ir kitų šalių jaunuoliai renkasi atvykti studijuoti į Lietuvą. Žinoma, svečių šalių studentams dažnai kyla sunkumų adaptuos naujoje kultūrinėje erdvėje, todėl aktyvūs savanoriai buriasi į organizacijas ir padeda svečiams prisitaikyti

Jaunatviška Šiaulių universiteto savanorių komanda ESN Šiauliai University, kuruojanti Erasmus studentus ir padedanti kuo geriau pažinti Lietuvą, apsilankė ir Akmenės gimnazijoje. Todėl kovo 29 dieną 10, 11 ir 12 klasių mokiniai buvo pakviesti susitikti su studentais iš 6 skirtingų valstybių: Gruzijos, Ukrainos, Tadžikistano, Šri Lankos, Kazachstano ir Albanijos. Svečiai mielai papasakojo apie savo gimtąsias šalis, tradicinius skirtumus, vietinius papročius, šiek tiek istorinių faktų ir parodė daug gražių vaizdų. Skaityti daugiau

Kojinyčių mezgimo akcija

Kovo 21-oji – Pasaulinė žmonių su Dauno sindromu diena. Šiemet šiai dienai paminėti (pirmą kartą Lietuvoje) buvo skelbta skirtingų porų kojinyčių mezgimo akcija. Kodėl kojinytės? Skirtingos vienos poros kojinės yra tapusios tarptautiniu tolerancijos žmonėms su Dauno sindromu simboliu. „Saulytės“ – taip vadinami žmonės turintys Dauno sindromą. Kovo 21 d. įvairiuose Lietuvos miestuose buvo neatlygintinai dalijamos mūsų visų megztos kojinytės, kurios priminė, kad saulė šviečia ne tik danguje.
Į kojinyčių mezgimo akciją įsijungė ir 1b klasės mokinukų mamytės ir močiutės. Iš viso į Vilnių išsiuntėme 19 porų spalvotų kojinyčių. Mamytės ir močiutės kojinytes mezgė ir nėrė, o mažieji pirmokėliai šią dieną į mokyklą atėjo mūvėdami skirtingas kojinytes, taip įrodydami, kad jie nėra abejingi tam, kas vyksta aplinkui juos ir moka džiaugtis vieta po saule.

1b klasės mokytoja R. Krasauskienė

Akmenės gimnazijos Alumni klubas

Kviečiame visus buvusius ir esamus Akmenės vidurinės mokyklos, Akmenės gimnazijos mokinius, norinčius ir galinčius stiprinti draugiškus ryšius su gimnazija, dalyvauti įvairiose veiklose, projektuose, prisidėti prie gimnazijos stiprėjimo ir klestėjimo, esamų ir naujų tradicijų puoselėjimo ir kūrimo į visuotinį narių SUSIRINKIMĄ, kuris įvyks š. m. balandžio 14 d. 18 val. Akmenės gimnazijos aktų salėje, Laižuvos g. 7 Akmenė.

Detalesnė informacija

„Šokių fiesta – 2017“

Kovo 25 d. šiuolaikinių šokių kolektyvo „Akimirka“ Akmenės kultūros namų ir Akmenės gimnazijos grupės dalyvavo respublikiniame šiuolaikinių šokių festivalyje-konkurse „Šokių fiesta 2017“. Ši šokių fiesta vyko Šaukėnų kultūros ir amatų centre.

Akmenės kultūros namų šokių grupė atliko šokį „Čarlstonas sugrįžta“ , o Akmenės gimnazijos – „ Mes negalim nejudėt“. Šiuos du šokius įvertino vertinimo komisija ir skyrė l laipsnio diplomą. Buvo labai šaunu ne tik sudalyvauti šiame konkurse, bet ir pamatyti kitus puikius kolektyvus.

IIbg klasės mokinė Živilė Nagytė

Gamtamokslinis konkursas – viktorina „Išgelbėkim pasaulį – išgelbėkim save“

Kovo 23 dieną Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijoje vyko gamtamokslinis konkursas – viktorina, skirta paminėti Žemės dienai. Į konkursą buvo kviečiama po du 8 – 9 klasių mokinius iš kiekvienos mokyklos. Konkurse dalyvavo 7 Akmenės rajono mokyklos. Mūsų mokyklą atstovavo aštuntokės – Rimeda Damonskytė ir Vasarė Kuprevičiūtė. Jas lydėjo palaikymo komanda – Rugilė Petrikaitė, Skirmantė Jankauskaitė ir Viktorija Čiapaitė.  Konkurso metu, reikėjo atsakinėti į įvairius teorinius klausimus, atpažinti eksponatus. Norint teisingai atsakyti neužteko tik žinių – turėjai būti sumanus ir greitas. Konkurse ne itin pasisekė Vasarei, tačiau ji nenusiminė ir pažadėjo nesustoti. O Rimedai konkurse nusišypsojo sėkmė – bendroje įskaitoje ji buvo surinkusi pakankamai taškų, kad užimtų 3-ąją vietą. Taigi, linksmai praleidusios laiką ir pasitikrinusios žinias grįžome į Akmenę. Norime nuoširdžiai padėkoti mus ruošusiai biologijos mokytojai Irenai Zubavičienei, o ateityje tikimės daugiau tokių konkursų!

8 klasės mokinės Vasarė Kuprevičiūtė ir Rimeda Damonskytė

Olimpiados “MANO GAUBLYS 2017” rezultatai

Kasmetinis Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos (LGMA) pavasarinis renginys “MANO GAUBLYS 2017” sutapo su Akmenės gimnazijoje vykdomais renginiais, skirtais Žemės dienai paminėti. Kovo 21-22 dienomis, 50 drąsiausių gimnazistų varžėsi dėl geriausio geografo vardo gimnazijoje. Visi mokiniai turėjo atlikti po 30 užduočių, kurių sudėtingumas priklausė nuo klasės, kurioje mokinys mokosi. Susumavus rezultatus, paaiškėjo nugalėtojai ir prizininkai (kai kuriose klasės grupėse po kelis). Štai rezultatai:

6 klasė

1 vieta Donardas Stonkus (18 teisingų atsakymų iš 30);
2 vieta Gabalytė Jurgita, Jomantas Pijus, Rusys Žilvinas (16);
3 vieta Vaitkevičiūtė Greta, Veignorius Justas (14);

7 klasė

1 vieta Andruška Donatas (18);
2 vieta Gurnytė Emilija (15);
3 vieta Švažas Linas (14);

8 klasė

1 vieta Damonskytė Rimeda, Kuprevičiūtė Vasarė (16);
2 vieta Šiurkus Klemensas (14);
3 vieta Jankauskaitė Skirmantė, Ostrauskytė Odeta, Šukytė Aistė (12);

9 klasė

1 vieta Marcinkevičius Justas (12);
2 vieta Pliuskys Danielius (11);
3 vieta Dobrikaitė Dominyka Danutė, Vaišvila Evaldas (9);

10 klasė

1 vieta Kuprelytė Raminta (14);
2 vieta Mockus Justas (12);
3 vieta Vaitkevičiūtė Kotryna (11);

11 klasė

1 vieta Šiurkus Vilius (15);
2 vieta Galminaitė Justė, Jusytė Inga (14);
3 vieta Vitkauskaitė Odeta (13).

Neliko nuošalyje ir mūsų Kivylių skyriaus mokiniai, kurie taip pat rungėsi tarpusavyje, kas geriau nusimano geografijoje. Štai ir jų rezultatai:

6 klasė

1 vieta Vaičjulytė Agnė (16);
2 vieta Permenis Martynas (13);
3 vieta Daktaraitis Arvydas, Jarašūnas Nedas (12);

7 klasė

1 vieta Norbutas Aivaras, Stonys Lukas (11);
2 vieta Norbutas Aleksandras, Šemeta Armandas (10);
3 vieta Pupelis Deividas (8);

8 klasė

1 vieta Pukštys Emilis (12);
2 vieta Jakas Lukas, Klovas Orestas, Žiogas Rimgaudas (8);
3 vieta Vaičjulytė Austėja (7);

Sveikinu visus nugalėtojus ir prizininkus, o taip pat visiems dalyvavusiems pasakyti  Ačiū ir iki kitų metų.

Geografijos mokytojas K. Norvaišas

1 33 34 35 36 37 42