Mokytojai

 

mokytojai

 2018 -2019 m. m. gimnazijoje dirba 46 mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai. Iš jų:

 • 2 mokytojai ekspertai;
 • 18 mokytojų metodininkų;
 • 18 vyresniųjų mokytojų;
 • 5 mokytojai;
 • 3 vadovai.

LIETUVIŲ KALBA

 1. Ringienė Rita – mokytoja metodininkė.
 2. Mikalauskienė Jūratė – mokytoja metodininkė.
 3. Rupkuvienė Rolanda – vyr. mokytoja.

RUSŲ KALBA

 1. Puzonienė Judita – vyr. mokytoja.
 2. Savickienė Žana – mokytoja metodininkė.

VOKIEČIŲ KALBA

 1. Jomantienė Kristina – mokytoja metodininkė.

ANGLŲ KALBA

 1. Sketrienė Vitalija – mokytoja.
 2. Kaziūnienė Dalia – vyr. mokytoja.
 3. Tamošaitienė Dovilė – vyr. mokytoja.

MATEMATIKA

 1. Čiapaitė Danutė – mokytoja metodininkė.
 2. Sondienė Erika – vyr. mokytoja.
 3. Krūmienė Jūratė – vyr. mokytoja.

FIZIKA

 1. Ulmienė Judita – mokytoja metodininkė, direktorės pavaduotoja ugdymui.
 2. Piežienė Rita – vyr. mokytoja.

CHEMIJA

 1. Zdanavičienė Laima – vyr. mokytoja.

BIOLOGIJA

 1. Zubavičienė Irena- mokytoja ekspertė.

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

 1. Gricienė Daiva – mokytoja metodininkė.
 2. Piežienė Rita – vyr. mokytoja.
 3. Matulevičius Artūras – mokytojas metodininkas.

GEOGRAFIJA

1.Šerpenskienė Vilija – mokytoja metodininkė.
2. Norvaišas Kęstutis – vyr. mokytojas.

ISTORIJA

 1. Šiurkienė Indrė – mokytoja metodininkė.

DORINIS UGDYMAS

 1. Savickienė Žana –etikos ir rusų kalbos mokytoja metodininkė.
 2. Žilienė Judita – mokytoja metodininkė.

MENAI

 1. Stonienė Jūratė – technologijų ir žmogaus saugos mokytoja metodininkė.
 2. Varanavičienė Jūratė – dailės mokytoja ekspertė.
 3. Tališauskienė Ilona- muzikos vyr. mokytoja.
 4. Milaševičienė Nijolė – choreografijos mokytoja metodininkė.
 5. Zubavičius Steponas – technologijų mokytojas.
 6. Norvaišas Kęstutis – technologijų mokytojas.
 7. Baukaitė Rita – direktorės pavaduotoja ugdymui
 8. Girdvainienė Sima, muzikos mokytoja.

KŪNO KULTŪRA

 1. Rinkūnas Steponas – vyr. mokytojas.
 2. Momkauskas Saulius – mokytojas metodininkas.
 3. Stonys Darius – vyr. mokytojas.

PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJAI

 1. Tališauskienė Ilona – mokytoja
 2. Kuprevičienė Jūratė – vyr. mokytoja
 3. Gricienė Gitana – mokytoja metodininkė.
 4. Trinkienė Ilona – mokytoja metodininkė
 5. Valančauskienė Aldona – mokytoja
 6. Ragauskienė Jurgita – vyr. mokytoja
 7. Petkuvienė Meilutė – vyr. mokytoja
 8. Krasauskienė Raminta – vyr. mokytoja

PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTAI

 • Radionova Eglė – socialinė pedagogė metodininkė
 • Mokusienė Rima – psichologė
 • Stankutė Ana – spec. pedagogė metodininkė
 • Juškienė Ramutė – logopedė metodininkė
 • Augustinienė Romualda – bibliotekininkė
 • Andrijaitienė Ramutė– sekretorė
 • Bučienė Grėta – administratorė-sekretorė
 • Danusevičienė Violeta – finansinio padalinio vedėja
 • Galminienė Daina – vyresnioji buhalterė
 • Janulienė Elena – mokytojo padėjėja, laborantė
 • Meižienė Genė – visuomenės sveikatos priežiūros specialistė