Mokytojai

mokytojai

2016 – 2017 m. m. gimnazijoje dirba 49 mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai. Iš jų:

• 3 mokytojai ekspertai;
• 21 mokytojai metodininkai;
• 18 vyresnieji mokytojai;
• 7 mokytojai.

LIETUVIŲ KALBA

1. Ringienė Rita – mokytoja metodininkė.
2. Mikalauskienė Jūratė – mokytoja metodininkė, 12a (IVag) klasės auklėtoja.
3. Rupkuvienė Rolanda – vyr. mokytoja.

RUSŲ KALBA

1. Puzonienė Judita – vyr. mokytoja, 10a (IIag) klasės auklėtoja.
2. Kazickienė Birutė – mokytoja metodininkė, 12b (IVbg) klasės auklėtoja.
3. Savickienė Žana – mokytoja metodininkė

VOKIEČIŲ KALBA

1. Jomantienė Kristina – vyr. mokytoja.

ANGLŲ KALBA

1. Sketrienė Vitalija – mokytoja.
2. Petkuvienė Meilutė – vyr. mokytoja.
3. Kaziūnienė Dalia – vyr. mokytoja.
4. Tamošaitienė Dovilė – vyr. mokytoja.

MATEMATIKA

1. Čiapaitė Danutė – mokytoja metodininkė, 9b (Ibg) klasės auklėtoja.
2. Sondienė Erika – vyr. mokytoja, 9a (Iag) klasės auklėtoja.
3. Krūmienė Jūratė – mokytoja, 6 klasės auklėtoja.

FIZIKA

1. Žalys Narimantas – mokytojas ekspertas, gimnazijos direktorius.
2. Ulmienė Judita – mokytoja metodininkė, direktorės pavaduotoja ugdymui.
3. Piežienė Rita – vyr. mokytoja.

CHEMIJA

1. Zdanavičienė Laima – vyr. mokytoja.

BIOLOGIJA

1. Zubavičienė Irena- mokytoja ekspertė.

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

1. Gricienė Daiva – mokytoja metodininkė, 8 klasės auklėtoja.
2. Piežienė Rita – vyr. mokytoja.
3. Matulevičius Artūras – mokytojas metodininkas.

GEOGRAFIJA

1.Šerpenskienė Vilija – mokytoja metodininkė, 7a klasės auklėtoja
2. Norvaišas Kęstutis – vyr. mokytojas.

ISTORIJA

1. Šiurkienė Indrė – mokytoja metodininkė, 11 (IIIg) klasės auklėtoja.
2. Briškienė Lina – vyr. mokytoja, 10b (IIbg) klasės auklėtoja.

DORINIS UGDYMAS

1. Savickienė Žana –etikos ir rusų kalbos mokytoja metodininkė.
2. Žilienė Judita – mokytoja metodininkė, 7b klasės auklėtoja.

MENAI

1. Stonienė Jūratė – technologijų ir žmogaus saugos mokytoja
2. Varanavičienė Jūratė – dailės mokytoja ekspertė, 5 klasės auklėtoja.
3. Tališauskienė Ilona- muzikos vyr. mokytoja, 2a klasės auklėtoja.
4. Milaševičienė Nijolė – choreografijos mokytoja metodininkė.
5. Zubavičius Steponas – technologijų mokytojas.
6. Norvaišas Kęstutis – technologijų mokytojas.
7. Baukaitė Rita – teatro mokytoja, direktorės pavaduotoja ugdymui.

KŪNO KULTŪRA

1. Rinkūnas Steponas – vyr. mokytojas.
2. Momkauskas Saulius – mokytojas metodininkas.
3. Stonys Darius – vyr. mokytojas.

PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJAI

1. Krasauskaitė Viktorija – mokytoja, priešmokyklinės grupės auklėtoja.
2. Tališauskienė Ilona – mokytoja, 2a klasės auklėtoja.
3. Kuprevičienė Jūratė – vyr. mokytoja, 2b klasės auklėtoja.
4. Gricienė Gitana – mokytoja metodininkė, 3a klasės auklėtoja.
5. Trinkienė Ilona – mokytoja metodininkė, 3b klasės auklėtoja.
6. Jablonskienė Nijolė – mokytoja metodininkė, 4a klasės auklėtoja.
7. Ragauskienė Jurgita – vyr. mokytoja,4b klasės auklėtoja.
8. Krūmienė Justina – mokytoja metodininkė, 1a klasės auklėtoja.
9. Krasauskienė Raminta – vyr. mokytoja, 1b klasės auklėtoja.