Metodinė taryba

2016-2018 m. Akmenės gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų metodinę tarybą sudaro:

  1. Judita Ulmienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytojų metodinės tarybos pirmininkė,
  2. Raminta Krasauskienė, pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė,
  3. Kristina Jomantienė, lietuvių ir užsienio kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė,
  4. Irena Zubavičienė, tiksliųjų, gamtos ir socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė,
  5. Jūratė Varanavičienė, meno, sporto ir dorinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė,
  6. Rasa Alseikienė, Kivylių skyriaus mokytojų metodinės grupės pirmininkė,
  7. Jūratė Stonienė, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė,
  8. Ana Stankutė, pagalbos mokiniui ir bibliotekininkų metodinės grupės pirmininkė, metodinės tarybos sekretorė.