Gimnazijos taryba

Gimnazijos taryba – aukščiausioji gimnazijos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams) ir vietos bendruomenei, telkianti mokinių, jų tėvų (ar globėjų), mokytojų ir vietos bendruomenės atstovus demokratiniam gimnazijos valdymui, padedanti spręsti mokyklai aktualius klausimus, direktoriui atstovauti teisėtiems gimnazijos interesams, svarbiems gimnazijos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

Gimnazijos tarybą sudaro 17 asmenų: 5 mokiniai (8-12 klasių), 5 mokytojai, 5 gimnazijoje nedirbantys tėvai (globėjai) ir 2 vietos bendruomenės atstovai.

Gimnazijos taryba renkama 2 metų kadencijai IV metų  ketvirtyje.

Akmenės gimnazijos taryba:

5 mokiniai (8-12 klasių)

 • Justas Varanavičius IVbg
 • Deimantė Jankauskaitė IVbg
 • Agnė Mokusaitė IVag
 • Rimantė Lapšytė IVbg
 • Kotryna Ratkevičiūtė IIIg

5 mokytojai

 • Daiva Gricienė
 • Judita Puzonienė
 • Jūratė Mikalauskienė
 • Žana Savickienė
 • Rasa Alseikienė (Kivylių skyrius)

5  tėvai

 • Aidas Šiurkus
 • Laura Ivanovienė
 • Raminta Švažienė
 • Simona Bijanskienė
 • Aurelija Šemetienė (Kivylių skyrius)

2 vietos bendruomenės atstovai

 • Juta Kareivė
 • Vitalija Žakienė

 

Šios kadencijos tarybos pirmininkė Daiva Gricienė

Sekretorė Judita Puzonienė