Gimnazijos taryba

Gimnazijos taryba – aukščiausioji gimnazijos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams) ir vietos bendruomenei, telkianti mokinių, jų tėvų (ar globėjų), mokytojų ir vietos bendruomenės atstovus demokratiniam gimnazijos valdymui, padedanti spręsti mokyklai aktualius klausimus, direktoriui atstovauti teisėtiems gimnazijos interesams, svarbiems gimnazijos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

Gimnazijos tarybą sudaro 19 asmenų: 5 mokiniai (gimnazijos klasių), 5 mokytojai, 5 gimnazijoje nedirbantys tėvai (globėjai), 2 ikimokyklinio ugdymo skyriaus ir 2 vietos bendruomenės atstovai.

Gimnazijos taryba renkama 2 metų kadencijai IV metų  ketvirtyje.

Akmenės gimnazijos taryba:

5 mokiniai (8-12 klasių)

 • Justas Varanavičius IVbg
 • Deimantė Jankauskaitė IVbg
 • Agnė Mokusaitė IVag
 • Rimantė Lapšytė IVbg
 • Kotryna Ratkevičiūtė IIIg

5 mokytojai

 • Vilija Šerpenskienė
 • Artūras Matulivičius
 • Jūratė Mikalauskienė
 • Ilona Trinkienė
 • Rasa Alseikienė (Kivylių skyrius)

5  tėvai

 • Aidas Šiurkus
 • Laura Ivanovienė
 • Raminta Švažienė
 • Simona Bijanskienė
 • Aurelija Šemetienė (Kivylių skyrius)

2 vietos bendruomenės atstovai

 • Juta Kareivė
 • Vitalija Žakienė

 

Šios kadencijos tarybos pirmininkė Vilija Šerpenskienė

Sekretorė Jūratė Mikalauskienė