Gimnazijos taryba

Gimnazijos taryba – aukščiausioji gimnazijos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams) ir vietos bendruomenei, telkianti mokinių, jų tėvų (ar globėjų), mokytojų ir vietos bendruomenės atstovus demokratiniam gimnazijos valdymui, padedanti spręsti mokyklai aktualius klausimus, direktoriui atstovauti teisėtiems gimnazijos interesams, svarbiems gimnazijos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

Gimnazijos tarybą sudaro 16 asmenų: 5 mokiniai (gimnazijos klasių), 5 mokytojai, 4 gimnazijoje nedirbantys tėvai (globėjai), 2 ikimokyklinio ugdymo skyriaus ir 2 visuomenės atstovai.

Gimnazijos taryba renkama 2 metų kadencijai IV metų  ketvirtyje.

Akmenės gimnazijos taryba:

5 mokiniai (10-12 klasių)

 • Kristina Klovaitė IVg
 • Klaudija Ivanovaitė IVg
 • Daugardas Lukšas IIIag
 • Rimeda Damonskytė IIag
 • Kamilė Bumblytė IIag

5 mokytojai

 • Vilija Šerpenskienė
 • Artūras Matulevičius
 • Jūratė Mikalauskienė
 • Ilona Trinkienė
 • Lina Zubavičienė

4  tėvai

 • Aidas Šiurkus
 • Laura Ivanovienė
 • Raminta Švažienė
 • Simona Bijanskienė

2 visuomenės atstovai

 • Zofija Paulikienė
 • Rimantas Kraujutis

 

Šios kadencijos tarybos pirmininkė Vilija Šerpenskienė

Sekretorė Jūratė Mikalauskienė