2% parama

MIELI GIMNAZIJOS MOKINIŲ TĖVELIAI, DARBUOTOJAI, RĖMĖJAI, VISI MŪSŲ GIMNAZIJAI BEI ŠVIETIMUI NEABEJINGI ŽMONĖS

Nuoširdžiai dėkojame, kad, pasinaudodami 2 proc. GPM paramos galimybe, 2015 metais mokyklai skyrėte  1612,48 eurų. Šie pinigai panaudoti projektų, konkursų vykdymui, edukacinių erdvių kūrimui, mokinių ir mokytojų pasiekimų įvertinimui.

Jūs labai padėsite savo vaiko mokyklai, jeigu skirsite 2 proc. GPM ir šiais metais. Ši finansinė parama – didelė paspirtis gerinti vaikų formaliojo ir neformaliojo ugdymo kokybę, atnaujinti ir modernizuoti edukacines ir mokymo(si) aplinkas, stiprinti mokyklos materialinę bazę.

Skaityti daugiau:  http://akmenesgimnazija.lt/2-parama/

 

 

Apklausos „Patyčios artimoje aplinkoje” rezultatai

IIIag klasės mokiniai, norėdami sužinoti patyčių mastus artimiausioje aplinkoje,  įvykdė apklausą I – III gimnazijos klasių  mokiniams „Patyčios artimoje aplinkoje”. Anketavime sudalyvavo 46 mokiniai. Gauti rezultatai nustebino. Patyčių nepatiria tik 32,6 proc. apklaustųjų. Įdomu tai, kad daugiausia patyčių patiriama klasėje tarp bendraamžių (58,7 proc.), retai, bet tyčiojasi iš mokinių ir mokytojai (4,7 proc.). Deja, bet patyčių patiriama ir namuose iš tėvų (10,9 proc.) Dėl ko tyčiojamasi labiausiai? Mokiniai atsako: charakterio (34,8 proc.), mokslo pasiekimų (21,7 proc.), išvaizdos (28,3 proc.). Kaip mokiniai reaguoja į patyčias? 45,7 proc. linkę nieko nedaryti, 17,4 kerštauja ir 17,2 proc. pasipasakoja draugams arba ieško pagalbos suaugusiųjų tarpe. Ką daryti, kad patyčių artimoje aplinkoje būtų mažiau? Kaip jas stabdyti? Štai, ką siūlo apklaustieji:

 • Ieškoti pagalbos, pasipasakoti, daugiau bendrauti su mokyklos darbuotojais, tėvais, netylėti, daugiau kalbėtis…;
 • Mokyti daugiau pasitikėjimo savimi, būti drąsesniems;
 • Griežčiau bausti tuos, kurie tyčiojasi;
 • Pradėti nuo savęs, rodyti gerą pavyzdį ir nesityčioti patiems;
 • Reaguoti iš karto, o ne po savaitės ar vėliau;
 • Mokyti patyčių prevencijos jau pačius mažiausius ir nuolat apie tai kalbėti;
 • Rengti pasikalbėjimus su mokiniais, iš kurių tyčiojamasi, drąsinti juos, padėti pasižiūrėti į viską „iš šalies“, nes dažnai nėra viskas taip blogai, kaip atrodo;
 • Nekreipti dėmesio, ignoruoti kitų netinkamą elgesį;
 • Daugiau pozityvo! Mokėti iš savęs pajuokauti!

Nedrįstame daryti išvadų, nes dažnai pačių mokinių lūpomis kalba tiesa.

IIIag klasės auklėtoja Indrė Šiurkienė

Dėl Akmenės rajono Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ reorganizavimo

Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. T-60(E) „Dėl sutikimo reorganizuoti Akmenės rajono Akmenės vaikų lopšelį-darželį „Gintarėlis“ Akmenės rajono savivaldybės taryba nusprendžia, kad Akmenės rajono Akmenės vaikų lopšelis-darželis „Gintarėlis“ būtų reorganizuotas prijungimo būdu ir prijungtas prie Akmenės rajono Akmenės gimnazijos  nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.

Reorganizavimo tikslai – sudaryti vadybines prielaidas reorganizuojamos įstaigos veiklą organizuoti taip, kad optimaliausiais žmogiškais, finansiniais bei materialiniais ištekliais kokybiškai būtų užtikrintas funkcijų ir uždavinių įgyvendinimas, siekiant aukštesnės ugdymo bei valdymo proceso kokybės, ir užtikrinti efektyvesnį Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimą.

 Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Akmenės rajono Akmenės gimnazija ir jos ikimokyklinio ugdymo skyrius „Gintarėlis“, vykdys ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio bei neformaliojo švietimo programas.

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 6 dalimi nustatyta tvarka parengtas Akmenės rajono Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ reorganizavimo sąlygų aprašas, su kuriuo galima susipažinti šiose viešojo informavimo priemonėse: Akmenės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.akmene.lt, Akmenės gimnazijos interneto puslapyje www.akmenesgimnazija.lt, ir Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ interneto puslapyje www.akmenesgintarelis.lt,  o apie jų sudarymą informuojama laikraštyje ,,Vienybė“.

Akmenės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija

Akmenės rajono Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ reorganizavimo prijungimo būdu prie Akmenės rajono Akmenės gimnazijos sąlygų aprašas

Netradicinė pamoka antrokams

Kovo 17d., penktadienį, 2a klasės mokiniai laukė netradicinės pamokos „Susipažinkime su tėvelių profesijomis“. Į svečius atvyko Dominyko Vaičiaus tėvelis su savo komanda. Jie supažindino mokinius su šaulių darbu, kam reikalingi kareiviai ir ką jie veikia, pademonstravo kareivių aprangą ir amuniciją. Į svečius užsuko ir snaiperis. Mokiniai galėjo ne tik užsidėti kareivišką kuprinę, bet ir išbandyti savo jėgas, atliekant atsispaudimus. Geriausiai sekėsi Matui Klovui. Sužinojome, kad šauliais galima tapti jau nuo 11 metų. Tėtis ir komanda atsakė į visus vaikams rūpimus klausimus ir pažadėjo po mėnesio suorganizuoti kliūčių ruožą, kurį galėsime išbandyti. Su nekantrumu visi laukiame, kada galėsime išbandyti savo jėgas.

2a klasės auklėtoja Ilona Tališauskienė

Lietuvos jaunučių lengvosios atletikos pirmenybės

Vasario 3 d.  Vilniuje vyko Lietuvos jaunučių lengvosios atletikos pirmenybės. Geriausiai pasirodė:

 • Gytis Kupstys trišuolės rungtyje Lietuvoje užėmė 4 vietą.
 • Odeta Ostrauskytė 1000 m. bėgime Lietuvoje užėmė 5 vietą.

Mūsų komanda iš 33 komandų užėmė 20 vietą.

Didžiuojamės Akmenės gimnazijos mokinių rezultatais ir linkime dar aukštesnių pasiekimų!

Skelbiamas karantinas

Neorganizuojami 1b, 5a ir 7b klasės mokinių ugdomojo proceso ir neformaliojo ugdymo užsiėmimai 2017 m. vasario 7-10 dienomis, 8a, Ibg ir IIIag  – 2017 m. vasario 8 -10 dienomis, priešmokyklinio ugdymo grupėsIag ir IIbg – 2017 m. vasario 9 – 10 dienomis.

Šioms klasėms ugdomasis procesas ir neformaliojo ugdymo užsiėmimai prasideda nuo 2017 m. vasario 13 dienos, priešmokyklinei ugdymo grupei nuo 2017 m. vasario 14 d.

 

Sveikiname pirmojo pusmečio pirmūnus!

2016 – 2017 m. m. pirmąjį pusmetį 30 pradinio ugdymo vaikų baigė aukštesniuoju lygmeniu. Tai:

1a klasė – Jagminas Andriejus, Jaraminas Faustas, Kurganas Lukas, Sabaliauskaitė Kamilė, Žemlauskaitė Aurelija

1b klasė – Ivanovaitė Andrėja, Kasiliauskas Kajus, Miniauskaitė Vytautė, Pocius Dovas, Ruginytė Goda

2a  klasė –  Klovas Matas, Kupstytė Augustė, Mančiūtė Ugnė, Rasiukevičiūtė   Samanta, Šiurkutė Luknė

2b klasė –  Lupeika Airidas, Petkevičius Nedas, Puzaraitė Viltė, Sidabraitė Emilija, Smilgytė Saulė Jonė

3a klasė – Putriūtė Jogailė

3b klasė –  Bijanskytė Saulė, Kateivaitė Kotryna, Šliažaitė Ema, Statkutė Saulė

4a klasė –  Dumsevičiūtė Gabija, Jokubauskaitė Ugnė

4b klasė – Mašanauskaitė Julija, Poškutė Rusnė, Venckutė Ieva

 

5 – 12 klasėse 2 mokiniai pirmąjį pusmetį baigė PUIKIAI. Tai

8 klasėDamonskytė Rimeda

IVbg klasėKrikštaponis Karolis

 

LABAI GERAIS rezultatais pusmetį baigė 21 mokinys. Tai:

5 klasė –  Medeckytė Regvita, Statkutė Smiltė

6 klasė – Kugrytė Julija, Montvilas Edvinas, Šimkutė Eva, Švažas Jonas, Rusys Žilvinas, Austėja Gabalytė

7b klasė – Linas Švažas

8 klasė –Čiapaitė Viktorija, Jankauskaitė Skirmantė, Batavičiūtė Ugnė, Bumblytė Kamilė

Iag klasė – Šiurkus Gustas

IIag klasė – Pundziūtė Eimantė

IIbg klasė – Vaitkevičiūtė Kotryna, Ivanovaitė Klaudija

IIIg klasė –  Valantinavičiūtė Gabrielė, Ratkevičiūtė Kotryna

IVbg klasė –Vaitkevičiūtė Rimantė, Varanavičius Justas

Džiaugiamės ir didžiuojamės mūsų gimnazijos pirmūnais! Visiems linkime sėkmės ir dar geresnių rezultatų kitame pusmetyje!

Šok 2017

Sausio 28 dieną ir aš buvau šokėjų būryje „Akimirka“: dalyvavome respublikiniame jaunimo šokių grupių konkurse „Šok 2017“. Ten sušokome du premjerinius šokius. Nors laureatais netapome, tačiau sulaukėme gausių žiūrovų aplodismentų.

Iš viso renginyje dalyvavo 19 kolektyvų, kurie atliko įvairių stilių šokius. Renginys buvo labai įdomus, todėl grįžome geros nuotaikos ir pilni naujų sumanymų, naujų šokių vaizdinių. Gerai, kad mes turime šokių vadovę Nijolę Milaševičienę, todėl dar daug kur važiuosime ir smagiai pašoksime.

Živilė Nagytė

Akimirka1

Šiaulių miesto atviras jaunučių ir jaunių taurės varžybos

 

Sausio 10 d. Šiauliuose vyko atviras jaunučių ir jaunių lengvosios atletikos taurės varžybos. Geriausiai pasirodę gimnazijos sportininkai:

 • Odeta Ostrauskytė 1000 m. bėgime  iškovojo 2 vietą. 
 • Domantas Jocas 2000 m. kliūtiniame bėgime iškovojo 2 vietą.
 • Gytis Kupstys pirmą kartą dalyvaudamas trišuolio rungtyje iškovojo 3 vietą.
 • Darius Mikalauskas rutulio stūmime iškovojo 5 vietą.

Didžiuojamės tokiais rezultatais ir linkime toliau siekti sportinių aukštumų!

sport

 

 

 

1 2 3 4