Sferinio kino peržiūros grafikas

Sferinis kinas
Penktadienį (lapkričio 10 d.)
aktų salėje

1. 1a ir 1b 08:00 – 08:45
2. 2a ir 2b 08:50 – 09:40
3. 3a ir 3b 10:00 – 10:50
4. 4a ir 4b 10:55 – 11:45
5. 5a ir 10a 12:00 – 12:50
6. 7a ir 9b 13:00 – 13:50

*1-4 kl. bus rodomas filmas „Mano organizmas“
*5-10 kl. bus rodomas filmas „Antrasis pasaulinis karas“

Ištvermės ugdymas ir užsispyrimas

Štai ir baigėsi mūsų akcija „Apibėk mokyklą“. Jau antri metai mūsų gimnazijos mažieji mokinukai dalyvauja šioje akcijoje, kurią organizuoja sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras. Nuo rugsėjo 11 iki 22 dienos, pradinių klasių mokinukai kasdien (net dvi savaites) bėgdavo arba eidavo pažymėtą trasą aplink savo gimnaziją.
Akcijos „Apibėk mokyklą“ tikslas- nepriklausomai nuo vaikų asmeninių ar fizinių galimybių paskatinti visus vaikus daugiau judėti, pagerinti jų fizinę ir psichinę sveikatą.
Tie, kurie šalia manęs bėgo sąžiningai visas dienas – gali pasidžiaugti, jog įveikė 19 km 530 m trasą. Šaunuoliai!
Norisi pagirti ir tuos vaikus, kurie ne klasėse sėdėdavo, o bent išeidavo pasivaikščioti, pabendrauti su draugais, pabūti gryname ore.
Net lietus mūsų neišbaidė- radome būdą judėti patalpoje – „lipome į traukinį“ ir pirmyn bėgte pirmu aukštu.
Džiaugiuosi, kad bent dvi savaites vaikai ugdė savo ištvermę, užsispyrimą, grūdinosi ir rodė, jog yra norinčių kažką daryti.
Tad dėkoju visiems pradinių klasių mokiniams ir jų mokytojoms už dalyvavimą akcijoje ir linkiu siekti savo tikslų, nepasiduoti sunkumams, būti ištvermingiems ir sveikiems.

Akcijos organizatorė mokytoja Gitana Gricienė

Rugsėjo 10 dieną minima Pasaulinė savižudybių prevencijos diena

Kasmet Tarptautinė savižudybių prevencijos asociacija, bendradarbiaudama su Pasaulio sveikatos organizacija, šią dieną skiria tam, kad atkreiptų visuomenės dėmesį į savižudybę, kaip į pagrindinę priešlaikinės, tačiau išvengiamos mirties priežastį.  Savižudybė yra sudėtinga problema, kuri neturi kokios nors vienintelės priežasties ar paaiškinimo. Ją dažniausiai sukelia biologinių, genetinių, psichologinių, kultūrinių bei aplinkos veiksnių visuma„Paauglių savižudybės tapo rimta socialine problema. Statistikos duomenimis, kasmet netenkame beveik tiek vaikų, kad jie galėtų sudaryti dvi mokyklos klases. Nemažėjantis vaikų ir paauglių savižudybių skaičius rodo jaunų žmonių nepasitikėjimą suaugusiųjų pasauliu. Psichologinės krizės yra natūralus reiškinys kiekvieno žmogaus gyvenime, tačiau tai negali būti priežastis, kuri nulemtų žmogaus pasitraukimą iš gyvenimo. Kiekvienas iš mūsų yra atsakingas už jo išsaugojimą. Neįkalinkime vieni kitų vienatvėje. Būkime su jais, kalbėkimės, jauskime atsakomybę, pasitikėkime jais ir gerbkime jų pasitikėjimą. Netoleruokime smurto, patyčių, prievartos, girtavimo vaikų aplinkoje.“ Taigi, junkimės – užmegzkime ryšius su tais, kuriems yra sunku, nepamiršdami ir žmonių, kurių artimasis nusižudė. Parodytas dėmesys ir tiesiog pasiteiravimas kaip žmogus jaučiasi gali pakreipti viską į teigiamą pusę.  Kiekvienas iš mūsų galime pagelbėti, svarbiausia nelikti abejingiems. Bendraukime – atviras bendravimas yra labai svarbus, jei norime veiksmingai kovoti su problema.  Žmonės dažnai vengia ir net bijo šios temos, tačiau reikia suprasti, kad turime kalbėti apie savižudybę kaip apie bet kurią kitą visuomenės sveikatos problemą. Rūpinkimės – kiekvienam visuomenės nariui turi rūpėti savižudybių prevencija.

Kaip padėti žmogui, kuris išgyvena psichologinę krizę ir galvoja apie savižudybę?

Psichologė Rima Mokusienė

2% parama

MIELI GIMNAZIJOS MOKINIŲ TĖVELIAI, DARBUOTOJAI, RĖMĖJAI, VISI MŪSŲ GIMNAZIJAI BEI ŠVIETIMUI NEABEJINGI ŽMONĖS

Nuoširdžiai dėkojame, kad, pasinaudodami 2 proc. GPM paramos galimybe, 2015 metais mokyklai skyrėte  1612,48 eurų. Šie pinigai panaudoti projektų, konkursų vykdymui, edukacinių erdvių kūrimui, mokinių ir mokytojų pasiekimų įvertinimui.

Jūs labai padėsite savo vaiko mokyklai, jeigu skirsite 2 proc. GPM ir šiais metais. Ši finansinė parama – didelė paspirtis gerinti vaikų formaliojo ir neformaliojo ugdymo kokybę, atnaujinti ir modernizuoti edukacines ir mokymo(si) aplinkas, stiprinti mokyklos materialinę bazę.

Skaityti daugiau:  http://akmenesgimnazija.lt/2-parama/

 

 

Apklausos „Patyčios artimoje aplinkoje” rezultatai

IIIag klasės mokiniai, norėdami sužinoti patyčių mastus artimiausioje aplinkoje,  įvykdė apklausą I – III gimnazijos klasių  mokiniams „Patyčios artimoje aplinkoje”. Anketavime sudalyvavo 46 mokiniai. Gauti rezultatai nustebino. Patyčių nepatiria tik 32,6 proc. apklaustųjų. Įdomu tai, kad daugiausia patyčių patiriama klasėje tarp bendraamžių (58,7 proc.), retai, bet tyčiojasi iš mokinių ir mokytojai (4,7 proc.). Deja, bet patyčių patiriama ir namuose iš tėvų (10,9 proc.) Dėl ko tyčiojamasi labiausiai? Mokiniai atsako: charakterio (34,8 proc.), mokslo pasiekimų (21,7 proc.), išvaizdos (28,3 proc.). Kaip mokiniai reaguoja į patyčias? 45,7 proc. linkę nieko nedaryti, 17,4 kerštauja ir 17,2 proc. pasipasakoja draugams arba ieško pagalbos suaugusiųjų tarpe. Ką daryti, kad patyčių artimoje aplinkoje būtų mažiau? Kaip jas stabdyti? Štai, ką siūlo apklaustieji:

  • Ieškoti pagalbos, pasipasakoti, daugiau bendrauti su mokyklos darbuotojais, tėvais, netylėti, daugiau kalbėtis…;
  • Mokyti daugiau pasitikėjimo savimi, būti drąsesniems;
  • Griežčiau bausti tuos, kurie tyčiojasi;
  • Pradėti nuo savęs, rodyti gerą pavyzdį ir nesityčioti patiems;
  • Reaguoti iš karto, o ne po savaitės ar vėliau;
  • Mokyti patyčių prevencijos jau pačius mažiausius ir nuolat apie tai kalbėti;
  • Rengti pasikalbėjimus su mokiniais, iš kurių tyčiojamasi, drąsinti juos, padėti pasižiūrėti į viską „iš šalies“, nes dažnai nėra viskas taip blogai, kaip atrodo;
  • Nekreipti dėmesio, ignoruoti kitų netinkamą elgesį;
  • Daugiau pozityvo! Mokėti iš savęs pajuokauti!

Nedrįstame daryti išvadų, nes dažnai pačių mokinių lūpomis kalba tiesa.

IIIag klasės auklėtoja Indrė Šiurkienė

Dėl Akmenės rajono Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ reorganizavimo

Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. T-60(E) „Dėl sutikimo reorganizuoti Akmenės rajono Akmenės vaikų lopšelį-darželį „Gintarėlis“ Akmenės rajono savivaldybės taryba nusprendžia, kad Akmenės rajono Akmenės vaikų lopšelis-darželis „Gintarėlis“ būtų reorganizuotas prijungimo būdu ir prijungtas prie Akmenės rajono Akmenės gimnazijos  nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.

Reorganizavimo tikslai – sudaryti vadybines prielaidas reorganizuojamos įstaigos veiklą organizuoti taip, kad optimaliausiais žmogiškais, finansiniais bei materialiniais ištekliais kokybiškai būtų užtikrintas funkcijų ir uždavinių įgyvendinimas, siekiant aukštesnės ugdymo bei valdymo proceso kokybės, ir užtikrinti efektyvesnį Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimą.

 Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Akmenės rajono Akmenės gimnazija ir jos ikimokyklinio ugdymo skyrius „Gintarėlis“, vykdys ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio bei neformaliojo švietimo programas.

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 6 dalimi nustatyta tvarka parengtas Akmenės rajono Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ reorganizavimo sąlygų aprašas, su kuriuo galima susipažinti šiose viešojo informavimo priemonėse: Akmenės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.akmene.lt, Akmenės gimnazijos interneto puslapyje www.akmenesgimnazija.lt, ir Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ interneto puslapyje www.akmenesgintarelis.lt,  o apie jų sudarymą informuojama laikraštyje ,,Vienybė“.

Akmenės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija

Akmenės rajono Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ reorganizavimo prijungimo būdu prie Akmenės rajono Akmenės gimnazijos sąlygų aprašas

Netradicinė pamoka antrokams

Kovo 17d., penktadienį, 2a klasės mokiniai laukė netradicinės pamokos „Susipažinkime su tėvelių profesijomis“. Į svečius atvyko Dominyko Vaičiaus tėvelis su savo komanda. Jie supažindino mokinius su šaulių darbu, kam reikalingi kareiviai ir ką jie veikia, pademonstravo kareivių aprangą ir amuniciją. Į svečius užsuko ir snaiperis. Mokiniai galėjo ne tik užsidėti kareivišką kuprinę, bet ir išbandyti savo jėgas, atliekant atsispaudimus. Geriausiai sekėsi Matui Klovui. Sužinojome, kad šauliais galima tapti jau nuo 11 metų. Tėtis ir komanda atsakė į visus vaikams rūpimus klausimus ir pažadėjo po mėnesio suorganizuoti kliūčių ruožą, kurį galėsime išbandyti. Su nekantrumu visi laukiame, kada galėsime išbandyti savo jėgas.

2a klasės auklėtoja Ilona Tališauskienė

1 2 3