TURTO NUOMOS KONKURSAS

Akmenės rajono Akmenės gimnazija, Laižuvos g. 7, Akmenė, kodas 190447774, skelbia viešą nuomos konkursą išnuomoti Akmenės rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausančio, Akmenės rajono Akmenės gimnazijos patikėjimo teise valdomo  pastato, 28,27 kv. metrų ploto patalpas, esančias Laižuvos g.10A, Akmenėje (pastato unikalus numeris 3297-6003-2013, patalpų indeksas 1-16, 1-17, 1-18)  paslaugoms teikti.

Pradinis turto nuompinigių dydis – 0,53 Eur. už 1 kv.metrą per mėnesį.

Patalpos išnuomojamos 5 metų  laikotarpiui, su teise pratęsti sutartį. Patalpos nešildomos, jų šildymu rūpinasi nuomininkas.

Konkurso dalyvių vokai su paraiškomis pateikiami Akmenės rajono Akmenės gimnazijai iki 2018 m. liepos 9 d. , pirmadienio, 9.00 val. adresu: Laižuvos g. 7, Akmenė, 116 kab. (raštinė), darbo laiku. Ant voko turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, nuomojamo turto pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas.

Voke turi būti pateikti šie dokumentai:

  1. Paraiška, kurioje nurodomas konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas.
  2. Nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui atstovauja jo įgaliotas asmuo.
  3. Pasiūlymas, kuriame nurodytas siūlomas konkretus nuompinigių dydis.
  4. Konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią nuomotojas turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai.
  5. Paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą.

Konkurso dalyvis prieš pateikdamas dokumentus privalo sumokėti pradinį įnašą – 22,00 Eur (Dvidešimt du eurus 00 ct) į Akmenės rajono Akmenės gimnazijos sąskaitą LT824010043300090129,   AB DNB banke, banko kodas 40100.

Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami 2018 m. liepos 9 d. 9.30 val.

Papildoma informacija  teikiama, mob. tel. 8 680 20243; tel. (8 425) 59 431; el. p. akvm@mail.lt .

Rusų kalbos raiškiojo skaitymo konkursas

Kovo 24 dieną Šiaulių „Romuvos“ gimnazijoje vyko jau tradiciniu tapęs Šiaulių apskrities rusų kalbos raiškiojo skaitymo konkursas. Jo populiarumas vis auga ir šiemet parodyti savo gebėjimų atvyko 40 apskrities mokyklų auklėtinių. Konkursas organizuojamas trimis amžiaus grupėmis: 7-8 kl., 9-10 kl. ir 11-12 kl. Gausiausia buvo jauniausių grupė. Jie, kaip paminėjo konkurso organizatorės, ir pakėlė konkurso kartelę į aukštesnį lygį.

 Mūsų mokykla taip pat ne pirmus metus dalyvauja šiame konkurse ir kasmet laimi prizines vietas. Šiais metais į konkursą vyko 6 klasės moksleivė Julija Kugrytė (mokytoja Žana Savickienė),  Danielė Butnoriūtė (mokytoja Žana Savickienė) iš IIa gkl.,  Eimantė Pundziūtė (mokytoja Judita Puzonienė)  iš IIa gkl. ir , nors ir nebesimoko rusų kalbos, Kotryna Ratkevičiūtė iš III gkl., kurią ruošė mokytoja Birutė Kazickienė.   Visos mūsų merginos pasirodė puikiai, tačiau sėkmė aplankė jauniausią konkurso dalyvę Juliją ir vyriausią – Kotryną: jos laimėjo trečiąsias vietas.  Vidurinėje, 9-10 klasių grupėje, visas prizines vietas laimėjo vaikinai, kurių šiame konkurse dalyvavo kaip niekada daug.
Konkurso organizatorės ir „Romuvos“ gimnazijos direktorius labai šiltai mus priėmė, kiekvienam buvo skirtas dėmesys, visi dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais, gėlėmis ir saldžiais prizais. Buvome pavaišinti arbata, kava ir saldumynais.
Esame labai dėkingos entuziastingoms „Romuvos“ gimnazijos mokytojoms Natalijai Jackus ir Elenai Nachataya, kurios įdeda labai daug pastangų organizuojant šį konkursą, už galimybę susitikti, pabendrauti, pažiūrėti, kaip sekasi kitiems ir parodyti, ką gebame patys.
Atsisveikindami vieni kitiems palinkėjome susitikti ir kitais metais!

Rusų kalbos mokytoja metodininkė Žana Savickienė

 

1 2