Alumnai

Vienas iš vasarą vykusios Akmenės miesto šventės renginių buvo konferencija, skirta Akmenės mokyklos ALUMNŲ klubo įsteigimui. Ji vyko Akmenės gimnazijoje. Konferencijos metu buvo palaikyta idėja įkurti Akmenės mokyklos ALUMNŲ klubą. ALUMNŲ klubas – tai buvusių narių organizacija. Jos tikslas – palaikyti ryšius tarp buvusių mokinių, dalyvauti įvairiuose projektuose, šviesti visuomenę, siekti užtikrinti tvirtus ir ilgalaikius santykius tarp klubo narių ir gimnazijos moksleivių, darbuotojų bei alumnų. Taigi, ši idėja jau įgyvendinama. Lapkričio 11 dieną į pirmąjį posėdį susirinko ALUMNŲ klubo steigėjų valdyba. Steigėjų klubo valdybą sudaro Algirdas Bučys, Rimantas Kraujutis, Rima Seniūnienė, Judita Puzonienė ir Narimantas Žalys. Posėdžio  metu buvo išrinktas klubo prezidentas. Juo tapo – Rima Seniūnienė. Valdybos nariai aptarė klubo įstatus ir juos papildė. Toliau vyks klubo įsteigimo teisinės procedūros.

Pirmas Alumnai klubo susirinkimas vyks 2017 metais balandžio 14 dieną,  18   val. Akmenės gimnazijoje.

AKMENĖS RAJONO AKMENĖS GIMNAZIJOS ALUMNŲ KLUBO ĮSTATAI

Norint tapti klubo nariu reikia užpildyti žemiau esančio prašymo formą

PRAŠYMO FORMA

Prašymo formą bus galima užpildyti Akmenės gimnazijoje, atvykus į susirinkimą.

Iškilus neaiškumams, pasiteirauti galite telefonu (8-620) 75153 (klubo prezidentė Rima Seniūnienė), elektroniniu paštu  – akvm@mail.lt.