Administracija

Ulmienė Judita – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Rita Baukaitė

Baukaitė Rita – direktoriaus pavaduotoja ugdymui


Pocius Sigitas – direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

  • Radionova Eglė – socialinė pedagogė
  • Mokusienė Rima – psichologė
  • Stankutė Ana – spec. pedagogė
  • Juškienė Ramutė – logopedė
  • Augustinienė Romualda – bibliotekos vedėja
  • Andrijaitienė Ramutė– raštinės vedėja
  • Danusevičienė Violeta – vyriausioji buhalterė
  • Galminienė Daina – vyresnioji buhalterė
  • Janulienė Elena – mokytojo-auklėtojo padėjėja
  • Meižienė Genė – visuomenės sveikatos priežiūros specialistė