Sausio 13-oji

Languose plevenant atminimo liepsnelėms, iškilmingu vėliavos pakėlimu prasidėjo Sausio 13-osios rytmetis Akmenės gimnazijoje. LR trispalvę pakėlė Akmenės 9-os kuopos šauliai, o susirinkusi gimnazijos bendruomenė sugiedojo Tautišką giesmę. Pamoka tęsėsi aktų salėje, o vakare vėl visi susitikome Šv. Onos bažnyčioje, prie Nepriklausomybės paminklo ir atminimo laužų miesto aikštėje – prisiminti, pagerbti, dalintis, pasakoti, išjausti, susivienyti, išsaugoti…

Facebook komentarai