Dėl projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslo priemonėmis“ panaudojimo Akmenės gimnazijoje 2019-09-25

Nuo 2018 metų pavasario pagal šį projektą gavome įvairių priemonių, skirtų pradinio, pagrindinio ir bei vidurinio ugdymo programoms įgyvendinti.

Priemonės naudojamos fizikos, chemijos praktikos ir laboratoriniams darbams, demonstracijoms. Pradinių klasių mokiniai priemones naudoja gamtos mokslų tyrinėjimams. Mokiniai mokosi tiksliau stebėti įvairius reiškinius. Fiksuodami ir analizuodami faktus mokiniai kelia ir tikrina hipotezes, apibendrina ir daro išvadas. Visa tai didina jų žingeidumą ir motyvaciją.

Facebook komentarai