Gamtos mokslų mokytojai Žemaitijoje

Skuodo ir Akmenės rajonų gamtamokslių mokytojų edukacinėje išvykoje-praktiniame seminare „Gamtos mokslų (biologijos, chemijos, fizikos) mokytojų dalykinių kompetencijų ugdymas tiriant žaliąsias ir mokyklos mokymosi aplinkas, stiprinant praktinį pritaikymą“ dalyvavo ir mūsų gimnazijos komanda J.Ulmienė, R.Piežienė, I.Zubavičienė.

Pagrindiniai seminaro tikslai ir uždaviniai buvo susipažinti su gamtine aplinka, mokymo(si) objektais ir jų ryšiu su virtualiąja mokymosi aplinka; pateikti praktinių pavyzdžių apie edukacinių aplinkų panaudojimo galimybes gamtos mokslų pamokose, susipažinti su Šauklių riedulyno ekosistema; susipažinti su žaliųjų aplinkų poveikiu ugdymui, aptarti ekologinį, biologinį vaikų mąstymą, pamatyti Skuodo rajono gamtamokslių mokytojų metodinio būrelio veiklos ypatumus; susipažinti su muziejaus vidaus ir lauko akmenų ekspozicijomis bei edukacijomis.

Susitikimą pradėjome Salantų regioninio parko direkcijoje, kur buvo pristatyta Šauklių riedulyno ekosistema. Keliavome 2 km pažintiniu pėsčiųjų taku, susipažinome su būdingiausiais „Lietuvos tundros“ augalais ir gyvūnais.

Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos direktorė Audronė Šverienė labai šiltai ir draugiškai pristatė savo mokyklą, kaip gimnazijoje kuriamos šiuolaikiškos, inovatyvios edukacinės erdvės ir kokia jų įtaka ugdant mokinių kūrybinę saviraišką, didinant jų mokymosi motyvaciją. Praktines užduotis atlikome unikalioje gamtos mokslų laboratorijoje. Pamatėme jų priemones, išbandėme  jų veikimą, atlikome bandymus. Tiriamųjų darbų vadovė – gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė Vilma Gailienė.

Respublikiniame Vaclovo Into akmenų muziejuje apžiūrėjome ekspozicijos. Jauna, energinga, savo veiklos entuziastė, muziejaus direktorė Gintarė Sakalauskienė pasakojo apie kiekvieną akmenėlį, jo atradimo istoriją.

Papietavę Mosėdžio kavinėje darbą tęsėme Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijoje, kurios direktorė Gražina Skarienė kartu su biologijos mokytoja eksperte Irena Kondrotiene pristatė gimnazijos edukacines mokymo(si) aplinkas, o taip pat Skuodo rajono gamtamokslių mokytojų metodinio būrelio veiklas.

Dalykininkų patirties sklaida, šiltas ir draugiškas bendradarbiavimas tarp kolegų, susipažinimas su kitų mokyklų mokymosi aplinkomis, suteikia optimizmo kūrybiniuose procesuose, gerinant ugdymo kokybę, didinant mokinių mokymosi  motyvaciją…

Daugiau nuotraukų rasite Skuodo informacinio centro internetinėje  paskyroje https://www.facebook.com/infoskuodas/

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Judita Ulmienė

Facebook komentarai