„…per sausrą iškyla ir pasakoja apie takus, kelius ir žmones“

Sustoti ir pereiti tiltą per Dabikinę, tik už 1.5 km nuo sienos Latvijoje prasimušusią ir per 5 km į Lietuvą atitekėjusią. Ties kryžkele į Šiaulius ir Žagarę siauru grioveliu po tvirtu tiltu perbėga ir suka į vakarus, kad įtekėtų po 37 km kelio į Ventą. Retas keliautojas nueina, nulydi upę visą jos vinguriuojantį kelią. Jei ir palydi, tai vis atkarpomis, bet gerai nors fragmentiškai pažinti savo apylinkių kraštovaizdį, pažiūrėti į tekantį stiprėjančios upės vandenį. Kaip į žmogų – nuo kūdikystės iki brandos.

Mūsų penktokai taip ir padarė: pirmąją dieną perėjo upės tiltus iki Akmenės, o sumanymą pratęsę septintokai antrąją dieną nuo santakos su Venta ties Daubiškiais sugrįžo atgal. Net 17 tiltų ir lieptų nuo Pakalniškių iki Daubiškių. Kokia upė, tokie ir tiltai: platėjanti vaga pelno ir tvirtesnių tiltų. Ypač judriame plente į Mažeikius, kaip kitaip, jei upė prieš kelionės pabaigą pagilėjusi…

Kai kelias pasensta, susiaurėja iki tako, nors lieka atramos, pylimai. Šalia naujojo plento į Mažeikius visai greta ir seno vieškelio linija, ir gelžkelio tilto akmeninės sienos. Vaikai matuoja tilto ilgį, žvalgosi, kas atsispindi vandeny, kas žydi pakrantėse. Yra kuo džiaugtis prieš Saulėgrįžą – įvairūs žolynai vardais apkibę kaip ir upė didžioji savo atbėgančiais intakais: Nyžuva, Krūtis, Šventupis, pradingstąs užtvankoje ties Sablauskiais, dar Daugupis arba Dunojus kaip iš liaudies dainų, Smarkupis, Smiltinė, Gulbinas, Akmenupis, Pragalvys, Rūdupis, Liuišis. Kalba senaisiais hidronimais pulsuoja, plaukia ir skamba.

Tvirti gelžbetoniniai tiltai ir mediniai, greičiau yrantys, dūlantys kaip lieptas tarp Smiltinės ir Alkiškių kitoje upės pusėje į buvusį Raudžių kaimą. Dabar vis pozuoja sustojantiems pasižiūrėti: retėjančios lentos meistrą atmena…

Patys seniausi, akmenimis išdėlioti tiltai per sausrą iškyla ir pasakoja apie takus, kelius ir žmones.

                                                                                     Rita Ringienė

Facebook komentarai