Patyriminio ugdymo(si) diena penktokams

Kovo 29 dieną Akmenės gimnazijoje vyko projekto „Lyderių laikas 3“ renginys, į kurį sugužėjo Akmenės, Ventos, Papilės S. Daukanto gimnazijų, Kruopių pagrindinės mokyklos ir Saulėtekio progimnazijos penktokai ir juos lydintys mokytojai. Ši diena buvo skirta patyriminiam ugdymui(si).  Mokiniai dalyvavo  įvairiose veiklose, kuriose svarbiausia buvo aktyviai veikti, praktiškai pritaikyti, eksperimentuoti ir reflektuoti. Taip pat daug dėmesio buvo skiriama pasitikėjimui ir tikėjimui savimi, savo mokymosi, pastangų sėkme.  

Įvairių mokyklų penktokai sudarė saulučių, debesėlių, snieguoliukų, lašelių, purieniukų mišrias komandas. Susipažinti, nugalėti savo baimes ir gebėti draugiškai siekti bendrų tikslų svetimoje aplinkoje – rimti uždaviniai. Tačiau penktokams tai buvo linksmiausi ir lengviausi dienos iššūkiai. Taip pat mokiniams labai patiko veiklos, kurios vyko ne klasėje, o kitose erdvėse: Akmenės krašto muziejuje, Kamanų rezervato direkcijoje, Akmenės mieste, gimnazijos stadione ir pan. Penktokai norėtų kuo daugiau patyriminio ugdymo(si) pamokų. Žymiai smagiau įvairių dalykų mokytis aktyviai veikiant. Pavyzdžiui matematikos ir gamtos penktokai mokėsi skaičiuojant medžio amžių ir kamieno aukštį. Kalbų – kalbinant pašnekovą iš Brazilijos, užrašant interviu lietuviškai ir angliškai, taip pat išmokstant šokį braziliškais motyvais. Istorijos penktokai mokėsi ieškant tarpukario ženklų Akmenės mieste, naudojant programėlę telefone. Dailės kūrinius penktokai kūrė susipažinę su krašto muziejumi, kuris įkvėpė, o technologijų mokėsi kepant velykinius sausainius ir jais puošiant šventinį medį. Gamtos mokslų – tiriant Kamanų pelkės vandenį ar patiems konstruojant vėjo greičio matavimo prietaisą.

Po dienos įspūdžių penktokai plačiai šypsojosi, nes „Mokytis yra labai smagu!“ – paliudijo jie dienos apibendrinimuose. Dienos simbolis – medis pasipuošė vaisiais (obuoliukais), ant kurių penktokai užrašė: „įdomios pamokos“, „geriau pažinau Akmenę“, „susiradau naujų draugų“, „viskas gerai sekėsi“, „labai geros mokytojos“, „išmokau, kad reikia saugoti gamtą“, „patiko išeiti iš mokyklos“, „norėčiau daugiau tokių projektų“, „ypač patiko ieškoti lietuviškų, žemaitiškų ir angliškų žodžių“ „patiko mokytis šokti‘, „mano nuotaika gera, net jei kartais ir pasiklydau“, „išmokau matuoti vėjo greitį“, „labai patiko kepti sausainius“ ir t. t.  Šios mokinių mintys atspindi puikų dienos rezultatą,  o mums – mokytojams tai yra  didžiausias įvertinimas.

Akmenės gimnazijos mokytoja Indrė Šiurkienė


video-1554112301
Facebook komentarai