Muziejus 2018 pasipildė knygomis

Per rudens atostogas beveik visas dienas mokytojai mokėsi, ypač daug medžiagos  – knygų ir kompaktinių diskų – parsivežėme iš Švietimo programų koordinatorės Ingridos Vilkienės seminaro. Tad mokytojai aptardami totalitarinių režimų priežastis ir  pasekmes pamokose gali pasinaudoti gimnazijos muziejų papildžiusių knygų medžiaga. Skelbiu gautų knygų, filmų sąrašą:

  1. Jakubčionis Algirdas, Knezys Stasys, Streikus Arūnas. Okupacija ir aneksija. Pirmoji sovietinė okupacija (1940-1941).V., Margi raštai. V., 2006, I, 568 psl.
  2. Anušauskas Arvydas. Pirmoji sovietinė okupacija (1940-1941) , Margi raštai. V., 2006, II, 239 psl.
  3. Maslauskienė Nijolė, Petravičiūtė Inga. Okupantai ir kolaborantai. Pirmoji sovietinė okupacija (1940-1941) , Margi raštai. V., 2007, III, 608 psl.
  4. Tininis Vytautas. Sovietų Sąjungos politinės struktūros Lietuvoje ir jų nusikalstama veikla, IV t. V., Margi raštai. V., 2000, 542 psl.
  5. Tininis Vytautas. Komunistinio režimo įtvirtinimas Lietuvoje ir jo nusikaltimai. Antroji sovietinė okupacija (1944-1953), V. Margi raštai. V., 2003, 524 psl.
  6. Karo belaisvių ir civilių gyventojų žudymas Lietuvoje. V., Margi raštai. V., 2005, 387 psl.
  7. Lietuvos žydų pasakojimas ir masinės žudynės 1941 metų vasarą ir rudenį. Šaltiniai ir analizė. V., Margi raštai. V., 2006, III, 280 psl.
  8. Kavaliauskas Vilius. Pažadėtoji žemė –Lietuva. Lietuvos žydai, kuria valstybę 1918-1940. V., 2013, 281psl.
  9. Dokumentinis filmas ,,Raudonieji metai“.
  10. Dokumentinis filmas ,,Dėdė Chackelis“ apie lingvistą ir leksikografą Chackelį Lemcheną, ištvėrusį genocidą ir pasitarnavusį lietuvių kalbos mokslui.

Kitais elektroniniais šaltiniais pasidalins geografijos mokytojai Vilija Šerpenskienė, Kęstutis Norvaišas ir gimnazijos kuratorė Rita Ringienė.

Facebook komentarai