GAMA 2018 nominantai!

METŲ VISUOMENINKAS – aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje,siekia asmeninės pažangos, garsina gimnazijos vardą, prisideda prie gimnazijos gerovės kūrimo. Trumpai tariant – spėja visur ir viską!

Odeta Ostrauskytė – 10 klasės mokinė. Akmenės gimnazijos mokinių tarybos narė, Jaunimo apskritojo stalo biuro savanorė, „ Jaunujų policijos remėjų“ savanorė. „Mokyklos pulso“ kuratorė. Šoka pramoginius šokius kolektyve ,,Akimirka”, liaudies šokius Akmenės kultūros namų kolektyve. Akmenės rajono sporto centro lengvaatletė. Aktyviai domisi kraštotyros veikla, dalyvauja archeologiniuose tyrimuose. Prisideda prie mokykloje ir Akmenės rajone vykdomų projektų.

Kamilė Bumblytė – 10 klasės mokinė. Akmenės gimnazijos ir mokinių tarybos narė, Lietuvos Moksleivių Sąjungos Akmenės padalinio (MSIC) pirmininkė, Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjungos „Jaunimo Apskritasis Stalas“ valdybos narė, Jaunimo Europos Komandos narė, Akmenės rajono savivaldybės Jaunimo Reikalų Tarybos narė, Akmenės rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos narė, „Jaunųjų policijos remėjų“ savanorė. Atstovavo Lietuvą Europos parlamente Briuselyje, jaunųjų lankytojų programoje ALDE. Lanko Akmenės muzikos mokyklą.

Daugardas Lukšas – 11 klasės mokinys. Akmenės gimnazijos ir mokinių tarybos narys, „Mokyklos pulso“ komandos narys, Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos (LSDJS) narys. Įgarsina mokyklos renginius, prisideda prie vykdomų projektų. Aktyvus protų mūšių dalyvis.

METŲ ERUDITAS – pasiekia aukštų akademinių rezultatų, dalyvauja olimpiadose, konkursuose ir užima aukštas vietas, garsina gimnazijos vardą rajone ir už jo ribų. Siekia tobulėti savo srityse.

Donatas Andriuška – 9 klasės mokinys. 8 klasę baigė geru (7-10) įvertinimu. Rajoninėje biologijos olimpiadoje užėmė II vietą, tarprajoninėje jaunųjų fizikų olimpiadoje užėmė I vietą.

Viktorija Čiapaitė – 10 klasės mokinė. 9 klasę baigė labai geru (9-10) įvertinimu. Rajoninėje biologijos olimpiadoje užėmė III vietą.

Rimeda Damonskytė – 10 klasės mokinė. 9 klasę baigė labai geru (9-10) įvertinimu. Rajoninėje biologijos olimpiadoje užėmė I vietą (buvo pakviesta į respublikinį etapą), rajoninėje geografijos olimpiadoje užėmė I vietą, rajoninėje viktorinoje – konkurse „Tyrinėti įdomu“ užėmė II vietą. Aktyvi protų mūšių dalyvė.

Daugardas Lukšas – 11 klasės mokinys. 10 klasę baigė geru (7-10) įvertinimu. Rajoninėje fizikos olimpadoje užėmė II vietą, rajoninėje istorijos olimpiadoje užėmė II vietą, rajoninėje geografijos olimpiadoje užėmė II vietą. Aktyvus protų mūšių dalyvis.

Klaudija Ivanovaitė – 12 klasės mokinė. 11 klasę baigė labai geru (9-10) įvertinimu. Rajoninėje lietuvių kalbos olimpiadoje užėmė II vietą, rajoninėje biologijos olimpiadoje užėmė III vietą.

 

METŲ MENININKAS – pasiekia aukštų rezultatų meno srityje, garsina gimnazijos vardą, prisideda prie gimnazijos aplinkos kūrimo, siekia tobulėti šioje srityje

Vasarė Kuprevičiūtė – 10 klasės mokinė. Rajoninėje dailės olimpiadoje užėmė 1 vieta, Akmenės rajono savivaldybės konkursas ,,Atėjau. Pastebėjau. Įprasminau.” – 1 vieta. Konkursas ,,Karikatūrrytis” – 1 vieta. Parodos „Vizijų valanda“ bendraautorė. Individualiai konsultuojasi pas menininką Antaną Adomaitį, lanko dailės studiją Akmenės muzikos mokykloje, dailės užsiėmimus Akmenės gimnazijoje. Vasarą dalyvavo tarptautinėje dailės stovykloje. Jos darbai puošia mokyklos foje.

Paulius Jonušas – 11 klasės mokinys. Dalyvavo regioniniame Andriaus Saselsko konkurse „ Pieštuko virtuozo beieškant 2018 “. Prisidėjo prie kalėdinių papuošimų gamybos.

Liveta Bartkutė – 12 klasės mokinė. Dekoruoja mokyklos interjerą karpiniais. Vykdė Lietuvos 100-mečio projektą ,,Paukščiai“.

METŲ SPORTININKAS – siekia aukštų sportinių rezultatų, gerina rekordus, garsina gimnazijos vardą, siekia asmeninės pažangos sporto srityje.

Justas Mockus – 12 klasės mokinys. Akmenės rajono pritūpimų varžybos – 1 vieta (jaunių kategorijoje), Akmenės rajono mokinių „Mokyklų žaidynės“ štangos spaudimas – 1 vieta. Lietuvos mokinių štangos spaudimo tarpzoninės varžybos – 1 vieta. Lietuvos „Mokyklų žaidynės“ štangos spaudimas – 1 vieta. Atvirosios savo kūno svorio štangos spaudimo varžybos Akmenėje – 1 vieta. Šiaurės vakarų Lietuvos mokinių štangos spaudimo gulomis varžybos – 1 vieta. Lietuvos klasikinės jėgos trikovės taurė – 2 kartus pagerintas Lietuvos jaunių pritūpimų rekordas. Lietuvos klasikinės jėgos trikovės čempionatas – 1 vieta (Svorio kat.: -83kg) ir 1 vieta (absoliuti). Pagerinti trys Lietuvos rekordai – pritūpimai (210kg.), mirties trauka (235kg.), suma (585kg.)

Darius Mikalauskis – 12 klasės mokinys. Lietuvos mokyklų žaidinių štangos spaudimo čempionatas – 2 vieta. Lietuvos mokyklų žaidinių rutulio stūmimas – 2 vieta. Lietuvos klasikinės jėgos trikovės taurė – 3 vieta. Lietuvos klasikinės trikovės čempionatas – 2 vieta (jaunių kategorijoje). Pagerintas Lietuvos jaunių pritupimų rekordas (240kg).

Austėja Puzonaitė – 6 klasės mokinė. Simono Daukanto takais 500m bėgimas – 1 vieta. Šiaulių lengvosios atletikos atviros vaikų pirmenybės 600m bėgimas – 1 vieta. Lietuvos vaikų lengvosios atletikos olimpinių vilčių pirmenybės (rajonų grupė) 600m bėgimas – 1 vieta. Bėgimas Europos dienai – 1 vieta. Tradicinis bėgimas Europos dienai paminėti – 2 vieta

METŲ MOKINYS – pasiekęs aukštų akademinių rezultatų, aktyvus mokyklos ir visuomeniniame gyvenime, garsina gimnaziją rajone ir už jo ribų.

Daugardas Lukšas – 11 klasės mokinys. 10 klasę baigė geru (7-10) įvertinimu. Trys prizinės vietos olimpiadose (fizika – 2 vieta, geografija – 2 vieta, istorija – 2 vieta). Akmenės gimnazijos ir mokinių tarybos narys, renginių įgarsintojas, vienas iš „Mokyklos pulso“ vedėjų, protų mūšių dalyvis.

Kotryna Vaitkevičiūtė – 12 klasės mokinė. 11 klasę baigė labai geru (9-10) įvertinimu. Trys prizinės vietos olimpiadose (biologija – 1 vieta, matematika – 3 vieta, geografija – 3 vieta). Šiuo metu pažymių vidurkis vienas aukščiausių gimnazijoje. Savanoriauja „Jaunųjų maltiečių“ organizacijoje.

Paulina Sidabraitė – 12 klasės mokinė. 11 klasę baigė labai geru (9-10) įvertinimu. Dvi prizinės vietos olimpiadose (rusų kalba – 2 vieta, geografija – 2 vieta). Šiuo metu pažymių vidurkis aukščiausias gimnazijoje.

METŲ DVYLIKTOKAS – visus dvylika metų stengėsi mokytis, aktyviai dalyvavo gimnazijos ir visuomeniniame gyvenime, buvo pavyzdys klasės draugams.

Metų dvyliktoku pretenduoja tapti:
Klaudija Ivanovaitė            Kristina Klovaitė
Kornelija Šmigelskytė       Danielė Butnoriūtė
Raminta Kuprelytė

 

 

Facebook komentarai