Kai sugrįžta vaikai į namus

Akmenės gimnazijoje vėl susitiko dar viena abiturientų laida. Jauni, išsilavinę ir savo gyvenimo pamatus įtvirtinę gimtinėje, Klaipėdoje, Marijampolėje, Vilniuje, Joniškyje, Mažeikiuose. Iš prieš 15 metų vidurinę mokyklą baigusių 67 abiturientų rugpjūčio 25 dieną susitiko aštuoniolika, dar keli buvo pakeliui. Ir visi jau įsitvirtinę Lietuvoje, kas iš karto, kas vėliau po laimės paieškų kitose šalyse. Iš jų laidos Vilniaus universiteto humanitarinių mokslų daktaras Evaldas Švageris ir mokslinę disertaciją bebaigiąs rašyti gydytojas Aušvydas Patašius, Naujosios Akmenės sporto centro direktorius Mantas Mačius, dizainerė Laura Daunytė, buhalterė Indraja Daunytė, policininkai Arūnas Balčiūnas ir Marius Gedaminskas, psichologė Sigita Šimaitė, sveikatinimo praktika užsiimanti Gintarė Švažaitė, tarptautinėje kompanijoje dirbanti Justina Tamošaitytė, IT specialistas Vidas Žalimas, auditorė Inga Bliudsukytė, laboratorinės medicinos specialistė Živilė Vaicekauskaitė, vaikų krizių centro darbuotoja Kristina Butkutė, teisininkas Mantas Gerdauskis, statybos inžinierius Raimondas Pocius, saugos tarnautojas Nerijus Pundzius ir į savo mokyklą sugrįžę mokytojauti Ana Stankutė ir Kęstutis Norvaišas. Beveik trečdalis iš ano pavasario būrio. Jie laukia, tariasi, skaito tekstus, juk prisimename, kad buvo skaitovų, skautų, paskui rašo pasirinktu rašikliu gandrų išskridimo dieną, apeina mokyklą, radę įrėminto himno žodžius uždainuoja: ,,Jei išskrisim, tai vėlei sugrįšime, / Kaip sugrįžta vaikai į namus.“ Maloniai stebiuosi, kaip nepamiršo melodijos, o jie linksmai atsako, kad lankė muzikos mokyklą, dainavo chore. Juos tada mokė Izolda Gulbinienė. Matyt, gerai mokė, jei dainuoji taip gražiai ir darniai be repeticijos. Muziejuje dar  klausinės apie buvusias auklėtojas Bronę Butienę, Zitą Momkauskienę, Salomėją Trimailovą, Česlovą Liaugminą, minės pirmąsias mokytojas Rūtą Šimkienę, Ramintą Krasauskienę ir Dalią Kaziūnienę. Jei skaitote šią žinutę, tebus gerų dienų nuo jūsų mokinių ir dar su Aušvydo prierašu: ,,Ačiū visiems mokytojams, kurie mus „lipdė“. Žemai lenkiu galvą.“

Už kolegas atsakau, kad ir mes Jumis džiaugiamės, nes savo gyvenimu stiprinate mokyklos energiją, sugrįždami įkraunate iš naujo kaip kokią bateriją.

O klasės draugui Kęstučiui teks prižiūrėti tą popietę pasodintą beržą. Teks saugoti, nes į klausimą, kada neliko mokyklos jazmino, teatsakiau, kad šią vasarą. Bet dar neapkarpytas, neišrautas tebežydi nuotraukose, prisiminimų laikmenose.

Mokytoja Rita Ringienė

Facebook komentarai