Dėl vaikų apsaugos nuo prekybos žmonėmis pavojų

Švietimo ir mokslo ministerija prašo visų pedagogų, mokinių tėvų atkreipti dėmesį į prekybos žmonėmis pavojus, su kuriais susidurti rizika vaikams ypač padidėja pasibaigus mokslo metams ir prasidėjus mokinių vasaros atostogoms.
Prekyba žmonėmis apima žmonių verbavimą, pervežimą, slėpimą siekiant juos išnaudoti,
dažniausiai seksualinio išnaudojimo arba priverstinio darbo tikslais. Ši grėsmė pirmiausia susijusi su tuo, kad dalis vaikų ir jaunimo vasaros atostogų metu nėra pakankamai užimti, jiems trūksta gebėjimų organizuoti prasmingą laisvalaikį, jie neturi siektinų tikslų – tokie vaikai yra lengvas prekiautojų žmonėmis grobis.
Todėl labai svarbu, kad vaikai ir jaunimas žinotų apie prekybos žmonėmis ir seksualinės
prievartos pavojus, mokėtų juos atpažinti ir jiems atsispirti. Apie tai būtina kalbėti mokykloje, šias žinias integruojant į dalykų pamokas, klasės valandėlių ar kitų užsiėmimų metu.

Skaityti visą dokumentą: DĖL VAIKŲ APSAUGOS NUO PREKYBOS ŽMONĖMIS PAVOJŲ

Facebook komentarai