Laisvės gynėjų dienos paminėjimo rytmetys

Akmenės gimnazija, minėdama Sausio 13-ąją, dalyvavo pilietiškumo akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“. Tyliai languose suspindus atminimo žvakutėms, gimnazijos bendruomenė būriavosi lauke iškilmingam rytmečiui. 9-os Akmenės Šaulių kuopos šauliai, visiems giedant himną, iškilmingai pakėlė LR vėliavą.
Daug kartų mūsų tautai teko kovoti ir ginti savo žemę, namus, Tėvynę… Laisvės troškimas yra tokia galinga jėga, kurios jokiomis priemonėmis neįmanoma sustabdyti. 27-oji Sausio 13-oji vėl liudija, kad niekam nepavyko palaužti mūsų tautos siekio gyventi laisvoje ir nepriklausomoje Lietuvoje. Mes prisimename, kodėl esame laisvi. O kol saugosime istorinę atmintį, būsime atsparūs bandymams mus supriešinti ir išgąsdinti.
Šiandieninio pasaulio kontekste laisvė yra labai trapi. Mes ją turime branginti ir saugoti. Kiekvieno iš mūsų širdyse ji turi spurdėti kaip asmeninė pareiga ir atsakomybė. Junkimės, vienykimės ir telkimės draugėn! Pavieniai esame menki, o drauge – galingi ir stiprūs. Branginkime laisvę ir vienas kitą!

Istorijos mokytoja Indrė Šiurkienė

Facebook komentarai