Svečiuose – policijos pareigūnai ir šuo

Akmenės gimnazijoje gruodžio 12 d. lankėsi Telšių Policijos pareigūnas kinologas Tomas Taurinskis ir Akmenės rajono bendruomenės pareigūnės Ramunė Vėlavičienė ir Aušrinė Šarauskienė. Buvo pristatomas policininko ir policininko kinologo darbas. Po­li­ci­nin­kai ki­no­lo­gai bū­si­mus tar­ny­bi­nius šu­nis ruo­šia pa­tys: pri­žiū­ri ir dre­suo­ja, vė­liau iš­lai­ko spe­cia­lius eg­za­mi­nus, pa­tvir­ti­nan­čius, kad ke­tur­ko­jai pa­si­ren­gę tar­ny­bai. Šu­nys – iš­ti­ki­mi pa­gal­bi­nin­kai, pa­de­dan­tys pa­rei­gū­nams at­lik­ti įvai­riau­sias už­duo­tis, pra­de­dant nu­si­kal­tė­lio su­lai­ky­mu ir bai­giant nar­ko­ti­kų, din­gu­sių žmo­nių pa­ieš­ka. Buvo nuostabus laikas, kai matai artimą, profesionalų tarpusavio ryšį tarp pareigūno Tomo Taurinskio ir šuns Attilo.  Mokiniai turėjo galimybę pamatyti, ką sugeba šuo Attilas, koks jis protingas, paklusnus ir draugiškas fotosesijoje su mokiniais.

Soc. pedagogė Eglė Radionova

Facebook komentarai