Planuojamas įgyvendinti projektas „Viešosios sporto infrastruktūros sutvarkymas Akmenės rajono Kivylių kaime“

Akmenės rajono Akmenės gimnazija planuoja įgyvendinti projektą „Viešosios sporto infrastruktūros sutvarkymas Akmenės rajono Kivylių kaime“ (projekto Nr. 20KI-KS-17-1-01654-PR001). Projektas finansuojamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėje“, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis ir Akmenės rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – prisidėti prie vietos plėtros Kivylių kaime skatinimo, pagerinant viešąją infrastruktūrą. Tikslinė grupė – Kivylių kaimo gyventojai.

Projekto uždavinys – modernizuoti viešąją infrastruktūrą Kivylių kaime, taip prisidedant prie gyvenimo kokybės ir aplinkos gerinimo.

Įgyvendinus šį uždavinį, bus atnaujinti viešosios sporto infrastruktūros bėgimo takai, įrengta daugiafunkcinė aikštelė su krepšinio ir universaliais tinklinio/teniso stovais. Bendra projekto vertė – 125000 Eur (skirta lėšų iš EŽŪFKP – 97192 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos 27808 Eur). Preliminari projekto trukmė 24 mėnesiai.

Facebook komentarai