GAMA 2017

METŲ ŠVIESUOLIS

Jolita Bagdonaitė – Jaunųjų Maltiečių narė, kuriai daryti gerus darbus netrukdo nei atstumas, nei oras (Jolita gyvena ne Akmenėje).

Rimantė Rimkevičiūtė – Jaunųjų Maltiečių narė. Mokytoja Eglė (Jaunųjų Maltiečių vadovė) Rimantę įvardina kaip grupės švieselę, negailinčia savęs geriems darbams.

Klaudija Ivanovaitė – ,,Piligrimo“ draugovės draugininkė, savanoriaujanti ir propaguojanti skautišką gyvenimo būdą.

METŲ MOKINYS

Milda Grigaliūnaitė – 12 klasės mokinė. 11 klasę baigusi labai gerais (9-10) rezultatais. Laimėjo 2 prizines vietas olimpiadose. (Biologijos olimpiada – 1 vieta, istorijos olimpiada – 1 vieta.) Aktyvi Akmenės gimnazijos bei mokinių tarybos narė, priklauso maltiečių sąjungai.

Vilius Šiurkus – 12 klasės mokinys. 11 klasę baigė labai gerais mokymosi (9-10) rezultatais. Laimėjo 3 prizines vietas olimpiadose. (Informacinių technologijų olimpiada – 2 vieta, matematikos olimpiada – 2 vieta, geografijos olimpiada – 2 vieta). 9 Akmenės šaulių kuopos būrininkas, renginių įgarsintojas. Akmenės gimnazijos mokinių tarybos narys.
Klaudija Ivanovaitė – 11 klasės mokinė. 10 klasę baigė labai gerais mokymosi (9-10) rezultatais. Laimėjo 3 prizines vietas olimpiadose. (Biologijos olimpiada – 3 vieta, technologijų olimpiada – 2 vieta, dailės olimpiada – 3 vieta.) Priklauso ŽSO, yra ,,Piligrimo“ draugovės draugininkė. Groja fleita Naujosios Akmenės muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestre. Priklauso Mokinių Tarybai – yra pirmininkės pavaduotoja. Fotografuoja mokyklos renginius, žaidžia krepšinį, lanko dailės būrelį ir yra JAS biuro savanorė.

 

METŲ SPORTININKAS

Gustas Šiurkus – Kyokushin karate Europos čempionas. Klubą ,,Energija“ lanko 6 metus, per juos 3 kartus tapo Lietuvos čempionu, 2 kartus Baltijos taurės laimėtoju ir moksleivių taurės laimėtoju, o 2-3 vietų laimėjimus būtų sunku net išvardinti.
Radvilė Balnytė – rajono rinktinės narė, kandidatė į Lietuvos rinktinę. Lietuvos mokinių rudens pirmenybėse ,,Palanga 1000 m“  – 6 vieta, tarptautinėse varžybose ,,Gintarinės Jūrmylės“ tarp dalyvių iš Lietuvos – 5 vieta.
Odeta Ostrauskytė – viena geriausių Lietuvos lengvaatlečių, patenkanti į Lietuvos 5-tuką. Šiais metais tarptautinėse varžybose ,,Gintarinė jūrmylė” iškovota 5 vieta, tarp Lietuvos dalyvių – 3 vieta. Pagerinti 3 mokyklos rekordai.

METŲ DVYLIKTOKAS

Inga Jusytė, Milda Grigaliūnaitė, Gražvydas Gricius, Kotryna Ratkevičiūtė, Vilius Šiurkus ir Rugilė Juciūtė.
Už visų 12 metų puikius ir labai gerus ugdymo(si) rezultatus, aktyvų dalyvavimą klasės ir gimnazijos gyvenime, dalyvavimą olimpiadose ir konkursuose, aktyvią užklasinę veiklą, gimnazijos vardo garsinimą ir kitus nuopelnus.

METŲ MENININKAS

Živilė Nagytė – dailės būrelį pradėjo lankyti devintoje klasėje. 2017 metais dalyvavo respublikiniuose renginiuose ir apskrities dailės konkursuose, projektuose. Jos iliustraciją galite rasti ,,Šiaulių krašto padavimai“ knygoje. Parodoje ,,Atėjau. Pastebėjau. Įprasminau.“ Živilė užėmė pirmą vietą. Dalyvavo tarptautiniame renginyje ,,Menų mozaikos“, taip pat vis dar vykstančiame projekte ,,Paukščiai“.
Kornelija Šmigelskytė – muzika Korneliją lydi nuo pat mažens, galbūt dėl to, jog ji užaugo muzikantų šeimoje. Vienas didžiausių konkursų, kuriuose ji dalyvavo, buvo grojant akordeonu Italijoje, ten ji laimėjo 3 vietos diplomą. Dabar Kornelija nepakeičiama Akmenės gimnazijos muzikantė, visada noriai papuošianti renginius saksofono muzika.
Inga Jusytė – šokių būrelį lanko nuo 2-os klasės, o nuo 7-tos prisijungė ir prie tautinių šokių kolektyvo. Su šiais kolektyvais Inga šoka įvairiuose festivaliuose, konkursuose. 2 kartus sudalyvavo Dainų šventėje. Šokiai neatsiejama jos gyvenimo dalis. Inga visada noriai kuria šokius Akmenės gimnazijos renginiams, juos kūrė ir vasarą – dirbdama stovykloje.

METŲ ERUDITAS

Rimeda Damonskytė – 9 klasės mokinė. 8 klasę baigė puikiu (10) įvertinimu. 2 prizinės vietos olimpiadose. (Epistolinis rašinys – 3 vieta, technologijų olimpiada – 3 vieta.)
Daugardas Lukšas –10 klasės mokinys. 9 klasę baigė geru (7-10) įvertinimu. 2 prizinės vietos olimpiadose. ( Biologijos olimpiada – 2 vieta, fizikos olimpiada – 2 vieta.)
Kotryna Vaitkevičiūtė – 11 klasės mokinė. 10 klasę baigė labai geru (9-10) įvertinimu. 3 prizinės vietos olimpiadose. (Biologijos olimpiada – 2 vieta (pateko į respublikinį etapą), istorijos olimpiada – 2 vieta, fizikos olimpiada – 2 vieta.)

METŲ VISUOMENININKAS

Klaudija Ivanovaitė – priklauso ŽSO, yra ,,Piligrimo“ draugovės draugininkė. Groja fleita Naujosios Akmenės muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestre. Priklauso Mokinių Tarybai – yra pirmininkės pavaduotoja. Fotografuoja mokyklos renginius, žaidžia krepšinį, lanko dailės būrelį ir yra JAS biuro savanorė.
Vilius Šiurkus – 9 Akmenės šaulių kuopos būrininkas, renginių įgarsintojas. Akmenės gimnazijos Mokinių Tarybos narys. Projekto ,,Praeities stiprybė dabarčiai“ dalyvis.
Kristina Klovaitė – jau beveik metus yra Mokinių Tarybos pirmininkė ir ją atstovauja visuose kitų organizacijų susirinkimuose. Lanko dailės, šokių, badmintono ir krepšinio būrelius. Yra JAS biuro savanorė.

 

Facebook komentarai