2% parama

MIELI GIMNAZIJOS MOKINIŲ TĖVELIAI, DARBUOTOJAI, RĖMĖJAI, VISI MŪSŲ GIMNAZIJAI BEI ŠVIETIMUI NEABEJINGI ŽMONĖS

Nuoširdžiai dėkojame, kad, pasinaudodami 2 proc. GPM paramos galimybe, 2015 metais mokyklai skyrėte   1612,48 eurų. Šie pinigai panaudoti projektų, konkursų vykdymui, edukacinių erdvių kūrimui, mokinių ir mokytojų pasiekimų įvertinimui.

Jūs labai padėsite savo vaiko mokyklai, jeigu skirsite 2 proc. GPM ir šiais metais. Ši finansinė parama – didelė paspirtis gerinti vaikų formaliojo ir neformaliojo ugdymo kokybę, atnaujinti ir modernizuoti edukacines ir mokymo(si) aplinkas, stiprinti mokyklos materialinę bazę.

Rekvizitai 2% paramai:

Paramos gavėjo tipas: 2

Mokestinis laikotarpis – 2016 m.
Paramos gavėjas – Akmenės vidurinės mokyklos labdaros ir paramos fondas
Paramos gavėjo (gimnazijos) identifikacinis numeris (kodas) – 153268078
Buveinės (gimnazijos) adresas – Laižuvos 7, Akmenė.
Banko sąskaita LT22 4010 0433 0000 0805.

Jums nutarus 2% savo pajamų mokesčio skirti mokyklai, reikia užpildyti specialų formos FR0512 prašymą. Tai galite padaryti keliais būdais:

PIRMAS BŪDAS. Atsisiųskite iš Valstybinės mokesčių inspekcijos svetainės https://deklaravimas.vmi.lt/lt/Atsisiusti_forma_pildymui.aspx ir atsispausdinkite ją.

  1. Formos viršuje spausdintinėmis raidėmis įrašykite savo asmens kodą, telefoną, vardą, pavardę, adresą.
  2. Pažymėkite mokestinį laikotarpį (2016), pažymėkite 6S laukelį (mokesčio dalį skiriu vienetams, turintiems teisę gauti paramą) ir nurodykite, kokį mokesčio dalies dydį (2 ar  1 procentą) skiriate mokyklai.
  3. Formos apačioje pasirašykite, įrašykite savo vardą ir pavardę.
  4. Užpildytą prašymą nuneškite į Mokesčių inspekciją (adresas – Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, Akmenės poskyris, Petravičiaus aikštė, Naujoji Akmenė 85132) arba atneškite į gimnazijos raštinę iki balandžio 29 d.

ANTRAS BŪDAS. Jeigu Jūs naudojatės internetine bankininkyste, galite užpildyti ir išsiųsti 2% formos FR0512 prašymą internetu:

  1. Įeikite į savo internetinį banką ir pasirinkite elektroninį deklaravimą. Bankas Jums atidarys Valstybinės mokesčių inspekcijos svetainę.
  2. Atidarykite ir užpildykite formą FR0512, versija 02.

Deklaracijas galite užpildyti iki š. m. gegužės 1 d.

Dėkojame visiems, jau skyrusiems paramą mokyklai.
Akmenės gimnazijos administracija